Informacja w sprawie szczepień przeciwko grypie

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Rząśnia”  informujemy, że obecnie trwają prace legislacyjne nad uchwałą regulującą tą kwestię. W związku z tym, między innymi z powodu  konieczności uzyskania odpowiednich opinii, realizacja programu uległa opóźnieniu i jest planowana najpóźniej w grudniu bieżącego roku.

Dodatkowych informacji udziela Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.