Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

W załączeniu podajmy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.56.2019.AD z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy wraz załącznikami.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.56.2019.AD z dnia 25 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.