Dzienne archiwum: 26 lipca 2019

Wybory do Izb Rolniczych. Lokale wyborcze

Komisja Okręgowa Nr 74 w Rząśni informuje, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela) lokal wyborczy, zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, otwarty będzie w godzinach 8:00 – 18:00.
Czytaj dalej

Prace taksacyjne w lasach. Informacja.

W związku z realizacją zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kiełczygłów, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce” Starosta Powiatu Pajęczańskiego podpisał umowę ze spółką LAS- R Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13, 30- 817 Kraków dotyczącą powyższego zadania.

Wójt Gminy Rząśnia informuje właścicieli lasów, że od 29.07.2019 r. (poniedziałek) będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Ponadto informujemy, że termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach będzie uzależniony od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy do publicznego wglądu przez Wójta.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Usuwanie azbestu. Informacja.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania: 60.899,10 zł. netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 51.384,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostało zebranych i unieszkodliwionych 212 192 Mg odpadów zawierających azbest tj. płyt azbestowo- cementowych z 71 posesji z terenu Gminy Rząśnia.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/