Miesięczne archiwum: Lipiec 2019

Trening systemu alarmowania oraz upamiętnienie 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

Na podstawie Zarządzenia Nr 179/2019 Szefa Obrony Cywilnej Województwa Łódzkiego Wojewody Łódzkiego z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa łódzkiego treningu systemu wykrywania i alarmowania oraz § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96) informujemy, że w dniu 1 sierpnia (czwartek) 2019 roku o godzinie 17:00 zostaną włączone syreny alarmowe skonfigurowane w wojewódzkim systemie alarmowym.

Trening systemu alarmowania będzie jednocześnie upamiętnieniem 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W tym czasie zostanie wyemitowany sygnał alarmu powietrznego. Będzie to dźwięk syreny trwający około jednej minuty.

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.38.2019.AD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia UGO.0050.38.2019.AD z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem.

Składanie wniosków o zwrot akcyzy od 1 sierpnia

Wszystkim rolnikom posiadającym użytki rolne na terenie Gminy Rząśnia, przypominamy o możliwości odzyskania podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Aby otrzymać zwrot podatku w drugim terminie należy złożyć wniosek do Wójta Gminy w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

Kompletny wniosek wraz z dołączonymi fakturami VAT lub ich kopiami wystawionymi w okresie od  1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 2 września 2019 r. (piątek) w pokoju nr 6 Urzędu Gminy w Rząśni w godzinach pracy urzędu.

Rolnicy, którzy w 2018 r. byli posiadaczami bydła, mogą ubiegać się, poza kwotą 100 złotych do każdego hektara, również o dopłaty do paliwa wykorzystywanego przy chowie i hodowli bydła. W tym wypadku limit zwrotu podatku akcyzowego będzie wyliczany jako iloczyn stawki zwrotu akcyzy za 1 l ON określanej co roku przez rząd, liczby 30 oraz średniej ilości bydła, które hodował rolnik w roku poprzedzającym złożenie wniosku. Liczba bydła będzie natomiast podawana w dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP). Aby otrzymać dodatkowy zwrot podatku, rolnicy muszą załączyć do wniosku zaświadczenia z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa potwierdzające średnią roczną liczbę bydła.

Limity, obowiązujące w 2019 roku, stanowić będą sumę:
a) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 100 oraz powierzchni użytków rolnych będących w posiadaniu producenta rolnego,
oraz
b) kwoty stanowiącej iloczyn stawki zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będących w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła, ustalana będzie jako iloraz sumy dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonych z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe i liczby 12.

Przypominamy, że:
Stawka zwrotu podatku za 1 litr oleju napędowego w 2019 roku – 1,00 zł.
Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku – 100,00 zł.

UWAGA! Osoby, które złożyły w lutym br. wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i wykorzystały cały limit przyznany na 2019 rok – nie mogą ponownie składać wniosku w sierpniu. Prosimy, aby rolnicy podawali we wnioskach numer rachunku bankowego, na który dokonana zostanie wypłata środków.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

 

Pliki do pobrania:
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (formularz aktywny),
klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.

Wybory do Izb Rolniczych. Lokale wyborcze

Komisja Okręgowa Nr 74 w Rząśni informuje, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela) lokal wyborczy, zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, otwarty będzie w godzinach 8:00 – 18:00.
Czytaj dalej

Prace taksacyjne w lasach. Informacja.

W związku z realizacją zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kiełczygłów, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce” Starosta Powiatu Pajęczańskiego podpisał umowę ze spółką LAS- R Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13, 30- 817 Kraków dotyczącą powyższego zadania.

Wójt Gminy Rząśnia informuje właścicieli lasów, że od 29.07.2019 r. (poniedziałek) będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Ponadto informujemy, że termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach będzie uzależniony od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy do publicznego wglądu przez Wójta.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.

Usuwanie azbestu. Informacja.

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia” zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Koszt całkowity zadania: 60.899,10 zł. netto z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji wynosi 51.384,00 zł.

W ramach realizacji zadania zostało zebranych i unieszkodliwionych 212 192 Mg odpadów zawierających azbest tj. płyt azbestowo- cementowych z 71 posesji z terenu Gminy Rząśnia.

Link do strony WFOŚiGW w Łodzi: http://www.zainwestujwekologie.pl/

Informacje Gminnego Ośrodka Zdrowia

W dniu 24 lipca 2019r. (środa) od godziny 15:30 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców gminy, przyjmować będzie lek. med. Katarzyna Bracichowicz.- specjalista psychiatra.
Zapisy – w rejestracji Ośrodka Zdrowia.


Informujemy, ze w dniu 25 lipca 2019r. (czwartek ) od godziny 13:30 w ramach świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców gminy, przyjmować będzie dr Jacek Ociepka chirurg-ortopeda-traumatolog.
Zapisy – w rejestracji Ośrodka Zdrowia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Gmina Rząśnia na obchodach Święta Policji

W ubiegłą niedzielę 14 lipca policjanci z powiatu pajęczańskiego oraz czterech innych powiatów garnizonu łódzkiego (bełchatowskiego, piotrkowskiego, radomszczańskiego i wieluńskiego) świętowali na placu Narutowicza w Bełchatowie 100. rocznicę powstania Policji Państwowej.

Podczas obchodów, po uroczystej mszy świętej, złożono meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Łodzi, insp. Andrzejowi Łapińskiemu, z którego rąk przedstawiciele każdej komendy – w tym 10 z Pajęczna, odebrali akty mianowania na wyższe stopnie policyjne.

W czasie tej uroczystości – w trakcie okolicznościowego pikniku rodzinnego, naszym policjantom towarzyszyli pracownicy Urzędu Gminy oraz Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni.

Podczas pikniku najmłodsi wzięli udział w różnorodnych konkursach, było też miasteczko ruchu drogowego dla dzieci i młodzieży, można było zobaczyć patrol rowerowy, prowadzono też akcję znakowania rowerów i omawiali do czego służą alko i narkogogle.
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Pajęcznie przybliżyli zainteresowanym policyjną służbę oraz informowali o przebiegu rekrutacji i jakie warunki trzeba spełniać by móc wstąpić w szeregi Policji.
Kolejną atrakcjami były m. in. walizka kryminalistyczna i informacje z dziedziny daktyloskopii przygotowane przez technika kryminalistyki, pokaz ratownictwa i zasady pomocy przedmedycznej czy pokaz tresury psów policyjnych.
Można było też posilić się ciepłą zupą – przygotowaną między innymi właśnie przez naszą gminę.

Zdjęcia: Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni.

Zdjęcia: Komenda Powiatowa Policji w Pajęcznie.

Spotkanie informacyjne. Zmiany w programie Rodzina 500+

Zapraszamy na spotkanie informacyjne o zmianach w programie 500+, które odbędzie się 22 lipca 2019 roku (poniedziałek) na parkingu przy rondzie w Rząśni w godzinach: 12:45-14:15.

Spotkanie jest organizowane w ramach akcji informacyjnej koordynowanej przez Łódzki Urząd Wojewódzki. Podczas spotkania nasi Mieszkańcy będą mieli okazję zadawać pytania dotyczące zmian w funkcjonowaniu programu. Dodatkowym celem kampanii ma być przedstawienie jak powinien być prawidłowo uzupełniony wniosek o udzielenie świadczenia. 

Więcej informacji na temat znajdą Państwo na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni pod adresem gopsrzasnia.naszops.pl lub pod bezpośrednim likiem https://rzasnia.pl/program-500po-nowelizacji-informacja-gops-w-rzasni/.