Wybory do Izb Rolniczych. Lokale wyborcze

Komisja Okręgowa Nr 74 w Rząśni informuje, że w wyborach do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. (niedziela) lokal wyborczy, zlokalizowany będzie w budynku Urzędu Gminy w Rząśni przy ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, otwarty będzie w godzinach 8:00 – 18:00.

Przypominamy również, że wszelkie informacje dotyczące wyborów do Izb Rolniczych Województwa Łódzkiego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: www.rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Izb Rolniczych 2019).