Prace taksacyjne w lasach. Informacja.

W związku z realizacją zadania pt.: „Opracowanie uproszczonych planów urządzania lasów oraz inwentaryzacji stanu lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa: gminy Działoszyn, Pajęczno, Kiełczygłów, Rząśnia, Siemkowice, Strzelce Wielkie, Sulmierzyce” Starosta Powiatu Pajęczańskiego podpisał umowę ze spółką LAS- R Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Snycerskiej 34/13, 30- 817 Kraków dotyczącą powyższego zadania.

Wójt Gminy Rząśnia informuje właścicieli lasów, że od 29.07.2019 r. (poniedziałek) będą wykonywane prace taksacyjne przez taksatorów firmy LAS-R. Ponadto informujemy, że termin wykonywania prac w poszczególnych obrębach ewidencyjnych i ich częściach będzie uzależniony od warunków pogodowych.

Projekty uproszczonych planów zostaną wyłożone w siedzibie Urzędu Gminy do publicznego wglądu przez Wójta.

O terminie i miejscu wyłożenia do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów właściciele lasów zostaną powiadomieni przez Wójta, w późniejszym terminie.

Prace prowadzone będą wyłącznie na ewidencyjnych użytkach leśnych (Ls) i nie obejmują innych użytków porośniętych roślinnością drzewiastą.