Zwrot podatku akcyzowego. Poprawne kody CN

Uprzejmie informujemy, iż producenci rolni zainteresowani zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r. i gromadzący w tym celu faktury VAT muszą zwracać szczególną uwagę na prawidłowy kod CN wpisany na fakturze przez stację benzynową!

1 stycznia 2019 roku w życie weszły przepisy, które uniemożliwiają uzyskanie zwrotu akcyzy za olej napędowy z zawartością biokomponentów.

Od 1 stycznia 2019 roku zwrot akcyzy za paliwo rolnicze przysługuje jedynie za paliwo oznaczone kodami:

  • CN 2710 19 43
  • CN 2710 19 44
  • CN 2710 19 45
  • CN 2710 19 46
  • CN 2710 19 47
  • CN 2710 19 48 
  • CN 3826 00 

Jeżeli na fakturze za zakup paliwa na cele rolnicze po 1 stycznia 2019 roku znajdzie się jeden z następujących kodów: CN 2710 19 41, CN 2710 19 42, CN 2710 19 49 oraz CN 2710 20 11, CN 2710 20 12, CN 2710 20 13, CN 2710 20 14, CN 2710 20 15, CN 2710 20 16, CN 2710 20 17, CN 2710 20 18, CN 2710 20 19, to rolnik nie otrzyma zwrotu akcyzy za paliwo rolnicze.