Przypominamy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, a Gminą Rząśnia – z dniem 14 lipca 2021 w  Urzędzie Gminy w Rząśni został uruchomiony i jest prowadzony punkt konsultacyjno-informacyjny, w ramach którego jest realizowany program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Celem programu  jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych.

Mieszkańców  Gminy zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach  programu „Czyste Powietrze” zapraszamy do  punktu konsultacyjno- informacyjnego, zlokalizowanego na parterze budynku Urzędu Gminy w Rząśni – Rząśnia , ul. 1 Maja 37 (pok. nr 016), który świadczy usługi wspierające wnioskodawców w godzinach pracy Urzędu Gminy. Informację o zasadach udziału w  programie można dodatkowo uzyskać dzwoniąc do Urzędu Gminy w Rząśni, pod numer telefonu 44 631-71-22, wew.121.

Przypominamy jednocześnie, że w tegorocznej edycji programu „Czyste Powietrze” zostanie zastosowane nowe rozwiązanie finansowe, które będzie bardzo korzystne dla nowych beneficjentów. Właściciele domów jednorodzinnych ubiegający się dotację na wymianę starego pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu otrzymają prefinansowanie, czyli wypłatę pieniędzy jeszcze przed rozpoczęciem remontu. Będzie można dostać „z wyprzedzeniem” do 50 proc. maksymalnej możliwej kwoty dotacji.

Więcej dokładnych informacji na stronie internetowej Programu: https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/ oraz w naszym punkcie konsultacyjno-informacyjnym.

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie. Beneficjenci dostaną dotacje przed końcem inwestycji

Czyste Powietrze+, czyli prefinansowanie w programie. Beneficjenci dostaną dotacje przed końcem inwestycji