Archiwa kategorii: Strona Główna

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

Życzenia z okazji Dnia Dziecka

 

Z okazji Dnia Dziecka pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia najmłodszym mieszkańcom Gminy Rząśnia.

Życzymy Wam dużo radości oraz spełnienia wszystkich marzeń.

Niech każda chwila wypełniona będzie mnóstwem niezapomnianych przygód, a uśmiech oraz dobry humor towarzyszą Wam każdego dnia.

Wójt Gminy Rząśnia

Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

Jarosław Popławski

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych do 31 sierpnia 2023 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia, które do 31 sierpnia 2023 roku przedłużają obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

  • trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 173 z 31 maja 2023 roku;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 172 z 31 maja 2023;
  • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – zarządzenie nr 174 z 31 maja 2023 roku.

Rodzaje stopni alarmowych w Polsce.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

CHARLIE-CRP jest trzecim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopnie alarmowe

Stopnie alarmowe

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

W najbliższych dniach rozpoczyna się kolejne ważne przedsięwzięcie dotyczące statystyk rolniczych. Będzie to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)”, które zostanie przeprowadzone od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.

Informacja ogólna o badaniu:
W dniach od 1 czerwca do 14 sierpnia 2023 r. na terenie całej Polski zostanie przeprowadzone badanie Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych, formularz R-SGR oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego, formularz R-ZW-S.

Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez:
– samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie stat.gov.pl.
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą loginu z listu Prezesa GUS oraz numeru PESEL użytkownika gospodarstwa rolnego.
– rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez:
– samodzielne wypełnienie formularza przez Internet w dniach 1 – 16 czerwca 2023 r., dostępnego na stronie stat.gov.pl.
Aby wziąć udział w badaniu on-line, należy zalogować się za pomocą danych uwierzytelniających z Portalu Sprawozdawczego GUS.
– rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia 2023 r.

Tożsamość ankietera statystycznego można zweryfikować samodzielnie za pomocą aplikacji:
https://badania-ankietowe.stat.gov.pl/sprawdz-tozsamosc-ankietera bądź dzwoniąc na numer infolinii: 22 279 99 99 (opłata zgodnie z taryfą operatora), czynny od 29 do 31 maja, 14 sierpnia w godz. 8:00-15:00 oraz od 1 czerwca do 11 sierpnia br. w godz. 8:00-20:00 (z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

Termin realizacji badania:
– 01.06 – 14.08.2023.

Metoda realizacji badania:
– samospis internetowy.
– wywiad telefoniczny realizowany przez ankietera statystycznego.
– wywiad bezpośredni realizowany przez ankietera statystycznego.

Zakres zbieranych informacji:
– użytkowanie gruntów.
– powierzchnia zasiewów.
– pogłowie zwierząt gospodarskich.
– nawadnianie.
– metody produkcji roślinnej.
– zużycie nawozów naturalnych, mineralnych i wapniowych.
– zabiegi środkami ochrony roślin.
– ciągniki i maszyny rolnicze.
– działalność gospodarcza w gospodarstwie rolnym.
– struktura dochodów gospodarstwa domowego użytkownika gospodarstwa rolnego.
– pracujący i nakłady pracy w gospodarstwie rolnym.

Dane osobowe zbierane w badaniach:
– są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
– są objęte tajemnicą statystyczną na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o statystyce publicznej, a za naruszenie tajemnicy grozi odpowiedzialność karna określona w art. 54 i 55 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Co się dzieje z odpowiedziami respondenta?
Do danych jednostkowych uzyskanych od respondenta mają dostęp jedynie pracownicy statystyki publicznej, wyłącznie w celu dokonania zestawień, opracowań i analiz. Udostępnianie danych odbiorcom i publikowanie ich możliwe jest dopiero po zagregowaniu danych jednostkowych, czyli pogrupowaniu ich według określonych kategorii, np.: według grup społeczno-zawodowych (emeryci, pracujący) lub danego przekroju terytorialnego (powiaty, województwa) i usunięciu cech identyfikacyjnych.

Dlaczego warto wziąć udział w tym badaniu ankietowym?
Badanie dostarcza wieloprzekrojowych informacji o strukturze gospodarstw rolnych na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej oraz innych polityk unijnych i krajowych. Dane z badania stanowią jedno z podstawowych źródeł danych do określenia wielkości środków przeznaczanych z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego na wsparcie polskiego rolnictwa. Badanie jest przeprowadzane obowiązkowo we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Przypominamy! Już 4 czerwca „II Bieg Wolności Rząśnia 2023”

Przypominamy, że już za 9 dni – w niedzielę 4 czerwca, odbędzie się „II Bieg Wolności Rząśnia 2023”, na który zaprasza Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk.

Niedzielna impreza ma między innymi upamiętnić rocznicę częściowo wolnych wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się 4 czerwca 1989 roku, ale będzie również okazją do wspólnego, rodzinnego spotkania i zabawy. Wydarzenie ma charakter wspólnotowy, przeznaczone jest dla wszystkich zainteresowanych, niezależnie od wieku i kondycji.

Głównym punktem niedzielnego programu będzie oczywiście sam Bieg, którego harmonogram przedstawiamy poniżej, jednakże w tym dniu oprócz tego zapewniamy atrakcje w postaci między innymi dmuchanego placu zabaw dla najmłodszych, zabaw z animatorem oraz poczęstunek dla dzieci.
Ponadto:
– pokazy służb mundurowych,
– prezentacja motocykli Stowarzyszenia „Rząśnia Moto Team”,
– promocja akcji „Przygarnij zwierzaka” – Schronisko Funny Pets w Czartkach.

Do samego Biegu, którego dystans na trasie asfaltowej będzie liczył 8 km i który odbędzie się w kategoriach wskazanych w Regulaminie, można zapisać się online pod bezpośrednim linkiem: dostartu.pl/ii-bieg-wolnosci-v7439. Zgłoszenia do Biegu Kolorów Dzieci przyjmowane będą bezpośrednio na miejscu w biurze zawodów.

Więcej na stronie internetowej: rzasnia.pl/ii-bieg-wolnosci-rzasnia-2023.

Harmonogram imprezy:
godz. 14:00 – otwarcie biura biegu, zapisy do „II Biegu Wolności” i „Biegu Kolorów” dla dzieci.
Pokaz sztuk walki MMA i pokaz taneczny Body Helper Paweł Woeltz.
g
odz. 14:45 – wspólna rozgrzewka przed „Biegiem Kolorów” dla dzieci.
godz. 15:00 – „Bieg Kolorów” w kategoriach:
– przedszkolaki,
– kl. I-III,
– kl. IV–VI,
– kl. VII-VIII.
godz. 16:45 – wspólna rozgrzewka z trenerkami Body Helper Katarzyną Woeltz i Iriną Antoniuk.
godz. 17:00 – start „II Biegu Wolności” Rząśnia 2023.
około godz. 18:40 – wręczanie nagród.

Uczestnikom Biegu zapewniamy „pakiet startowy” oraz NIEZWYKLE ATRAKCYJNE NAGRODY!

Partnerzy: Stowarzyszenie Klub Biegacza „Warta”, ESBANK Bank Spółdzielczy, LKS „Czarni” Rząśnia., Ochotnicze Straże Pożarne, Body Helper Paweł Woeltz, Rząśnia „Moto Team”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Przypominamy! Już 4 czerwca "II Bieg Wolności Rząśnia 2023"

Przypominamy! Już 4 czerwca „II Bieg Wolności Rząśnia 2023”

Budowa przystanku kolejowego w Białej

Wczoraj, w czwartek 25 maja 2023 r., Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk wraz z Radnym Rady Gminy Rząśnia Tomaszem Pełką uczestniczył, wraz z innymi samorządowcami, w zorganizowanym przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. objeździe szynobusu, który miał ustalić dokładną lokalizację przystanków osobowych oraz parkingów dla samochodów i miejsc dla rowerów  w ramach Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 -2025.

Ogólną zasadą projektowanych węzłów integrujących transport jest między innymi zwiększenie efektywności i dostępności transportu zbiorowego na naszym obszarze. Łatwy dojazd do przystanków i możliwość prostej przesiadki na różne środki transportu – w tym wypadku pociąg, zwiększą konkurencyjność komunikacji zbiorowej wobec transportu indywidualnego. Dla podróżnych będzie on przede wszystkim potencjalnie szybszy i tańszy. 

Warto przypomnieć, że nasz samorząd od początku zaangażowany jest w to przedsięwzięcie i aktywnie uczestniczy w pracach mających na celu przywrócenie kolejowego ruchu osobowego na linii kolejowej nr 146 Częstochowa-Wyczerpy – Chorzew Siemkowice (przez Białą). 

W otatnim czasie, między innymi dzięki pozytywnym deklaracjom urzędów marszałkowskich Województwa Łódzkiego oraz Województwa Śląskiego dotyczących finansowania tych połączeń, ale także zobowiązań samorządów gminnych – także Gminy Rząśnia, wznowienie połączeń na tej linii – w tym budowa przystanku w Białej, są coraz bliżej.

Poniżej kilka zdjęć z objazdu oraz poglądowa mapka przedstawiająca możliwą lokalizację przystanku.

Życzenia z okazji Dnia Matki

Życzenia z okazji Dnia Matki

 

Z okazji Dnia Matki
składamy wyrazy wdzięczności wszystkim Mamom za Ich troskę i matczyną miłość.

Życzymy, aby codzienny trud opieki nad dziećmi był zawsze doceniany,
a największą nagrodą niech będzie miłość
oraz uśmiech najbliższych.

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk

Przewodniczący Rady Gminy
Jarosław Popławski

31. Targi Rolniczo-Ogrodnicze Kościerzyn 2023

31. Targi Rolniczo-Ogrodnicze Kościerzyn 2023. 27 i 28 maja

Targi w Kościerzynie są największą rolniczą imprezą wystawienniczą w regionie. Od lat, w ostatni weekend maja, przyjeżdżają do Kościerzyna firmy, instytucje i osoby, dla których sprawy wsi i rolnictwa są szczególnie bliskie i ważne. Jest to czas przeznaczony na transfer wiedzy i innowacji do praktyki rolniczej. O atrakcyjności naszych targów świadczy duża frekwencja zwiedzających – corocznie odwiedza nas co najmniej 12.000 osób.

W targach weźmie udział ponad 200 wystawców z całego kraju. Są to producenci i dystrybutorzy środków, urządzeń oraz sprzętu do produkcji rolniczej i ogrodniczej, przedsiębiorcy, przetwórcy, przedstawiciele instytucji obsługi wsi i rolnictwa oferujący różnorodną ofertę wystawienniczą i handlową.

Firmy prezentujące ciągniki i maszyny rolnicze są w większości z regionu łódzkiego, ale będziemy gościć również przedsiębiorców z całego kraju – będą mieć w ofercie maszyny i urządzenia rolnicze firm polskich i zagranicznych.

Zaprezentują także swoją działalność:
– producenci i dystrybutorzy środków do produkcji rolniczej i ogrodniczej (środki ochrony roślin, nawozy, osłony, pasze),
– hodowcy i firm nasienne z ofertą roślin uprawnych,
– przedsiębiorstwa budowlane i wyposażenia wnętrz,
– wystawcy oferujący urządzenia wykorzystujące odnawialne źródła energii, paliwa i materiały opałowe,
– wystawcy z branży ogrodniczej oferujący do sprzedaży krzewy ozdobne, nasiona, sadzonki, cebule, rośliny rabatowe, balkonowe i doniczkowe, podłoża, środki ochrony roślin, a także wyposażenie, sprzęt i narzędzia do pielęgnacji ogrodów,
– instytucje obsługi wsi i rolnictwa (WIORiN, KRUS, Państwowa Inspekcja Pracy, ARiMR, KOWR oraz szkoły rolnicze i banki),
– firmy przetwórcze i spożywcze z ofertą przetworów mleczarskich, wędliniarskich, piekarniczych oraz miodów, przypraw ziołowych i słodyczy

Wykaz firm będzie opublikowany w bezpłatnej dla wszystkich uczestników „Gazecie Targowej”.

Na polach obok terenów wystawowych zainteresowani będą mogli zobaczyć kolekcje: 53 odmian ziemniaków znajdujących się w Krajowym Rejestrze Odmian, 7 odmian owsa oraz kościerzyńską winnicę z nasadzeniami winogron ale również derenia, jagody kamczackiej i minikiwi.

Na naszych targach promujemy lokalną żywność wytworzoną przez rolników działających w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego. W strefie „Smakuj regionalne” rolnicy oraz Koła Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszenia będą zachęcać do degustacji oraz zakupu najsmaczniejszych – bo polskich produktów. KGW działające na naszym terenie przygotują pokaz pn. Tradycyjne smaki regionu łódzkiego.

Na targach będzie miał miejsce I etap powiatowy VIII edycji Konkursu Kulinarnego dla Kół Gospodyń Wiejskich Bitwa Regionów. Konkurs ten corocznie angażuje przy zmaganiach o najlepszą regionalną potrawę Koła Gospodyń Wiejskich i stowarzyszenia z terenów wiejskich. Celem konkursu „Bitwa Regionów” jest m.in. promowanie regionalnych potraw oraz bogactwa i różnorodności lokalnych tradycji kulinarnych. Ważnym aspektem jest także promowanie i wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich, w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich. Współorganizatorami konkursu są Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Podczas Targów zostaną przeprowadzone także konkursy:
Maszyna Targów Rolniczo-Ogrodniczych Kościerzyn 2023,
Najbezpieczniejsza Maszyna Targów Rolniczo-Ogrodniczych,
– Podsumowanie konkursu: Moje wymarzone gospodarstwo – dla dzieci ze szkół podstawowych
– Podsumowanie etapu regionalnego konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne – cykliczny konkurs przeprowadzany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

W niedzielę – 28 maja – odbywać się będzie wystawa królików rasowych i drobnego inwentarza zorganizowana we współpracy ze Związkiem Hodowców Królików i Drobnego Inwentarza Ziemi Wieluńskiej. Swoje okazy zaprezentuje ponad 20 hodowców.

W ramach promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego wystawią się twórcy ludowi z naszego regionu. Będzie można kupić i podziwiać:
– tradycyjne hafty, wycinankę, ozdoby i dekoracje z bibuły,
– wyroby użytkowe wykonane różnorodnymi technikami rękodzielniczymi,
– lokalne kulinaria.

Wystąpią również zespoły ludowe i biesiadne, które przybliżą nam dziedzictwo kulturowe regionu.

Targi to dla nas sprawdzony sposób na integrację środowiska rolniczego i jego otoczenia wokół zagadnień postępu naukowo-technicznego, podnoszenia standardów gospodarstw rolnych, poprawy warunków życia rodzin wiejskich i rozwoju lokalnego. Trwać będą od godziny 8.00 do 16.00 – wstęp dla zwiedzających bezpłatny.

Cała impreza odbywać się będzie w parku otaczającym siedzibę ŁODR oraz na poletkach o powierzchni około 5 hektarów. Do dyspozycji zapewniamy mamy dogodne parkingi.

31. Targi Rolniczo-Ogrodnicze Kościerzyn 2023

31. Targi Rolniczo-Ogrodnicze Kościerzyn 2023

31. Targi Rolniczo-Ogrodnicze Kościerzyn 2023

31. Targi Rolniczo-Ogrodnicze Kościerzyn 2023

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski tylko do 31 maja

Do 31 maja można ubiegać się o wsparcie z budżetu krajowego w ramach pomocy de minimis w rolnictwie do przezimowanych rodzin pszczelich. To już kolejny nabór wniosków o to dofinansowanie. W tym roku stawka płatności znacząco wzrosła i wynosi 50 zł. Dotychczas Agencja zarejestrowała blisko 32 tys. wniosków.

Wnioski przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dokumenty można składać osobiście lub przez pełnomocnika, wysłać poleconą przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub za pośrednictwem platformy ePUAP. Dotychczas zrobiło to blisko 32 tys. pszczelarzy. Najwięcej, bo po ponad 3 tys., na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce. Można już mówić o rekordowym zainteresowaniu tą pomocą – w 2022 roku otrzymało ją 27,7 tys. hodowców pszczół, a rok wcześniej 23 tys. W sumie z tego tytułu ARiMR wypłaciła w ciągu dwóch poprzednich lat 43 mln zł.

O dofinansowanie mogą się ubiegać hodowcy pszczół, którzy prowadzą działalność nadzorowaną, są wpisani do rejestru Powiatowego Lekarza Weterynarii i ewidencji producentów Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Jeżeli pszczelarz chce otrzymać pomoc, a nie jest zarejestrowany w ARiMR, musi wystąpić o nadanie numeru ewidencyjnego najpóźniej w dniu składania wniosku o wsparcie. Warto przypomnieć, że aktualnie wsparcie wynosi 50 zł do każdej rodziny pszczelej, której udało się przetrwać zimę, a pula środków na ten cel to 60 mln zł. W poprzednich latach stawki były niższe – 20 zł, podobnie jak budżet – po 35,5 mln zł.

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski tylko do 31 maja

Pomoc do przezimowanych rodzin pszczelich – wnioski tylko do 31 maja

Źródło: Informacja prasowa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.