Archiwa kategorii: Strona Główna

Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że z początkiem 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot jest obecnie wyższy, a dodatkowo przysługuje hodowcom bydła.
Poniżej udostępniamy procedurę składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Czytaj dalej

Młodzieżowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rząśnia

Wójt Gminy Rząśnia oraz LKS Czarni Rząśnia zapraszają w sobotę 2 lutego 2019 r. na Młodzieżowy Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Rząśnia, który odbędzie się w hali sportowej przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Jana Pawła II w Rząśni.
Początek zawodów zaplanowany jest na godz. 9:00.
Czytaj dalej

Całodobowy kontakt z WIOŚ

W związku z wejściem z dniem 1 stycznia 2019 r. ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz 1479) informujemy, że od dnia 1 stycznia 2019 r. można całodobowo zgłaszać do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi istotne naruszenie przepisów ochrony środowiska, w tym w zakresie gospodarki odpadami pod numerem telefonu: 721-11-12-13.
Interwencje można zgłaszać również na adres e-mail: awarie@wios.lodz.pl lub telefonicznie w godzinach pracy urzędu (7.30 – 15.30) pod numerem: (+48) 42-633-33-43.

Zapewniony został dotychczasowy tryb zgłaszania interwencji z wykorzystaniem Dyżuru Operacyjnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: (+48) 42 664-14-09, 42 664-14-10, 26 144-44-05 lub na adres email: wczk@lodz.uw.gov.pl

Wymiana pojemników na odpady. Suchowola

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości Suchowola o wystawienie  w dniach 21 – 22  stycznia 2019 roku przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką  – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

W ramach nowych wymagań dostarczone będą również pojemniki na odpady BIO i PAPIER.

Zebrania sołeckie. Wybory sołtysów i rad sołeckich

Wójt Gminy Rząśnia informuje Mieszkańców o zebraniach sołeckich, które odbędą się w terminach i miejscach przedstawionych w poniższym harmonogramie (zgodnym z zamieszczonym do pobrania Obwieszczeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 14 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru sołtysów i rad sołeckich).

Przedmiotem zebrań będzie między innymi wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej.
Czytaj dalej

Zespół “Tęcza” na Festiwalu Tańca “Sulmierzyce Open”

W sobotę, 12 stycznia, w Sulmierzycach odbył się II Ogólnopolski Festiwal Tańca “Sulmierzyce Open”. W zawodach wzięło udział 123 drużyny.

Dziewczynki z zespołu tanecznego „Tęcza” działającej przy Świetlicy w Będkowie, pod czujnym okiem trenerki Angeliki Zawadzkiej zajęły drugie miejsce w kategorii inne formy tańca 10-12 lat oraz wyróżnienie w kategorii Disco Dance 10- 12 lat.

Dla przypomnienia i pokazania rozwoju naszej grupy tanecznej brała Ona udział w tym wydarzeniu po raz drugi. W zeszłorocznej edycji dziewczynki zajęły trzecie miejsce.

Tekst i zdjęcia: Edyta Botór.

Wymiana pojemników na odpady. Biała. Będków. Żary

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości:
– Będków i Żary w dniu 15 stycznia 2019 roku,
Biała w dniach 16-17 stycznia 2019 roku
o wystawienie przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.

W ramach nowych wymagań dostarczone będą również pojemniki na odpady BIO i PAPIER.

Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie kolęd i pastorałek, który odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, a organizowany jest przez Urząd Gminy w Rząśni, Gimnazjum im. J. Kochanowskiego w Rząśni oraz Gminne Ognisko Muzyczne.

Przesłuchania konkursowe odbędą się jednoetapowo w formie otwartego koncertu w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, w dniu 25 stycznia 2019 roku od godziny 09։00.
Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży  ze szkół podstawowych, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, ogniska muzycznego i orkiestry oraz dorosłych mieszkańców, w kategorii soliści.

Karty zgłoszeń  należy składać do dnia 18 stycznia 2019 roku, osobiście w:
– Urzędzie Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia, pok. nr 2,
– Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia,
lub drogą mailową na adres gmina@rzasnia.pl, gimnazjumrzasnia@interia.pl.

Koordynatorami konkursu są:
1. Pani Katarzyna Szataniak    tel. 44 631 71 22 wew. 226,
2. Pani Ewa Szataniak tel. 44 631 71 22 wew. 227.

Plik do pobrania:
regulamin konkursu wraz z kartą zgłoszenia.

Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia

Konkurs kolęd i pastorałek pod patronatem Wójta Gminy Rząśnia

Wymiana pojemników na odpady. Stróża i Zielęcin

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości:
Zielęcin w dniu 14 stycznia 2019 roku,
– Stróża w dniu 15 stycznia 2019 roku
o wystawienie przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29.12.2016 r.

W ramach nowych wymagań dostarczone będą również pojemniki na odpady BIO i PAPIER.