Archiwa kategorii: Strona Główna

Druga tura wyborów Prezydenta RP

Szanowni Mieszkańcy,

przed nami druga tura Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W pierwszym głosowaniu wykazali się Państwo obywatelską postawą i pokazali – mimo trudności związanych z pandemią, że los naszego kraju nie jest Wam obojętny. Stąd bardzo wysoka ponad 65% frekwencja i spokojny przebieg – również jeśli chodzi o Państwa odpowiedzialność za zdrowie nas wszystkich, pierwszej tury głosownia.

Dziś, na kilkadziesiąt godzin przed niedzielnym głosowaniem, chciałbym ponownie zaapelować do wszystkich Mieszkańców, aby raz jeszcze pokazali swoją dojrzałość, spokój i zdrowy rozsądek. Jak najbardziej liczne uczestnictwo w wyborach to możliwość realnego wpływu na kształt demokratycznego ładu społecznego w Polsce.

Samorząd Gminy Rząśnia – wykonując bezpośrednio swoje zadania związane z organizacją wyborów, uczynił wszystko, aby przebiegały one bezpiecznie i sprawnie. Uzyskując tak wysoką frekwencję pokazali Państwo, że oprócz zaufania do procesu wyborczego, wierzą Państwo również nam i temu, iż mimo zagrożenia epidemicznego mogą Państwo głosować spokojnie.

Pamiętajmy jednak cały czas, że poza dowodem osobistym, który zawsze musieliśmy mieć ze sobą chcąc zagłosować, powinniśmy pamiętać o maseczce, dezynfekcji dłoni i zachowaniu bezpiecznych odległości. Lokale wyborcze będą na bieżąco wietrzone i dezynfekowane, ponadto będzie mogła w nich przebywać określona liczba osób – dlatego też możliwa będzie sytuacja w której będą musieli Państwo oczekiwać na oddanie głosu.

Tak jak przed pierwszą turą tak i teraz powtarzam. Państwa głos jest ważny! Głosując zachowajmy zdrowy rozsądek. Dbajmy o siebie i innych.

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk


INFORMACJA O MAKSYMALNEJ LICZBIE OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ W LOKALU WYBORCZYM W TYM SAMYM CZASIE *

Nazwa i numer Obwodowej Komisji WyborczejMaksymalna liczba osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Rząśni12 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej18 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Broszęcinie50 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Stróży14 osób
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Suchowoli11 osób

* – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym liczba ta nie obejmuje członków OKW, mężów zaufania, obserwatorów społecznych i międzynarodowych oraz osób zapewniających obsługę lokalu.

Lokal wyborczy jest wietrzony raz na godzinę przez co najmniej 10 minut przy czym wymiana powietrza nie przerywa głosowania ani pracy OKW.

Powierzchnie takie jak klamki, urny wyborcze, blaty stołów, urządzenia higienicznosanitarne, w tym armatura, uchwyty, włączniki światła i inne przedmioty oraz powierzchnie, które mogą być dotykane przez osoby przebywające w lokalu wyborczym, są przemywane płynem do dezynfekcji nie częściej niż co godzinę, ale co najmniej 6 razy w czasie trwania głosowania, przy czym nie przerywa to głosowania oraz pracy OKW.

Zapewnia się obsługę w pierwszej kolejności:
– osób powyżej 60. roku życia,
– kobiet w ciąży,
– osób z dzieckiem do lat 3,
– osób z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.


Zasłoń nos i usta. Zdezynfekuj ręce. Zachowaj odstęp,

Zasłoń nos i usta. Zdezynfekuj ręce. Zachowaj odstęp,

Wybory Prezydenta RP. Głosujmy bezpiecznie!

Wybory Prezydenta RP. Głosujmy bezpiecznie!


Pliki do pobrania:
apel Wójta Gminy Rząśnia w związku z drugą turą wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
informacja o maksymalnej liczbie osób mogących przebywać w lokalu wyborczym w tym samym czasie.

Prawie 2 miliony złotych dla Gminy Rząśnia

W dniu wczorajszym Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk odebrał, podczas spotkania w Bełchatowie, z rąk Premiera Mateusza Morawieckiego czek – promesę na kwotę 1 888 192 zł pochodzącą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Uruchomiona Tarcza dla Samorządów jest wsparciem, które gminy mogą wykorzystać na realizację inwestycji wychodzących naprzeciw lokalnej społeczności.  W tej chwili nie doprecyzowano formy oraz dokładnych celów wydawania tych środków. Jak informuje Ministerstwo Finansów, gminy będą składały wnioski do Prezesa Rady Ministrów elektronicznie, za pośrednictwem wojewody. Ministerstwo nie wskazuje ostatecznego terminu na wydatkowanie środków przez samorządy. Terminy składania wniosków i przekazywania środków zostaną określone w uchwale Rady Ministrów. Nabór wniosków od gmin  zostanie rozpoczęty w II połowie lipca lub w I połowie sierpnia.

Tak wysoka kwota przyznana naszej gminie – najwyższa w powiecie pajęczańskim i jedna z najwyższych w województwie łódzkim, wynika z algorytmu uwzględniającego kondycję finansową jednostki, wysokość planowanych nakładów inwestycyjnych oraz liczbę ludności.
Jest efektem długoletnich bardzo wysokich (przekraczających rokrocznie 40%) nakładów naszej gminy na inwestycje oraz – co potwierdza wysokość kwoty – rozsądnej i uwzględniającej potrzeby mieszkańców polityki inwestycyjnej – zaangażowania bardzo dużych środków w przedsięwzięcia bliskie Mieszkańcom i służące ogółowi naszej społeczności.

Prawie 2 miliony złotych dla Gminy Rząśnia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Prawie 2 miliony złotych dla Gminy Rząśnia z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

 

 

Informacja GOZ w Rząśni

Szanowni Pacjenci,

przypominamy, że tryb działania Ośrodka i przyjęć pacjentów jest dostosowany do sytuacji epidemiologicznej.

Wizyty osobiste pacjentów są poprzedzone teleporadą i wyznaczane są na konkretne godziny. Poczekalnia Ośrodka jest mała więc wpuszczając pacjentów z zewnątrz bez umówienia nie moglibyśmy zachować zalecanych środków ostrożności. Lekarz decyduje o wizycie osobistej w trakcie teleporady.

Przedłużanie recept i wystawianie skierowań odbywa się poprzez teleporadę. Nie ma potrzeby przychodzenia do Ośrodka.
Lekarze specjaliści przyjmują normalnie, ale wizyty są wyznaczane na określone godziny.

O wszelkich zmianach w funkcjonowaniu Ośrodka będziemy Państwa informować na bieżąco.

Szanowni Pacjenci,

Ośrodek zdrowia działa zgodnie z zaleceniami krajowego konsultanta ds. medycyny rodzinnej i wytycznymi NFZ.

Liczba zachorowań na COVID-19 w naszym powiecie ciągle jest wysoka, ale ma już tendencję spadkową. Zachorowanie kogoś z personelu Ośrodka skutkować będzie kwarantanną całego zespołu i zamknięciem Ośrodka na 14 dni. Prosimy więc o zapoznanie się z wytycznymi i zrozumienie sytuacji.
https://www.nfz.gov.pl/…/nfz-przypomina-w-sytuacji-gdy-stan…

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny zaprasza na szkolenie on-line pt. „Krajowy webinar DOTACJE DLA ROLNICTWA”, skierowane do rolników i innych osób zainteresowanych programami pomocowymi, które realizuje i obsługuje ARiMR.
Termin szkolenia dla woj. łódzkiego to 8 lipca 2020 r., godzina 12.00.

Zakres tematyczny szkolenia:
– Modernizacja gospodarstw rolnych (OBSZAR D, NAWADNIANIE);
– Restrukturyzacja małych gospodarstw;
– Premie dla młodych rolników;
– Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej.

Szkolenie będzie transmitowane na żywo wraz z możliwością prowadzenia czatu oraz udzielania odpowiedzi na zdawane pytania przez ekspertów ARiMR i Wody Polskie.
Link aktywacyjny do szkolenia (aktywny w dniu szkolenia):

https://zoom.us/meeting/register/tJ0pduGtqTMvH9Jfq1BNIB_26qaGeOgb34bZ

Po naciśnięciu linku do szkolenia bądź skopiowaniu go do dowolnej przeglądarki uczestnik zostanie przekierowany do szkolenia w aplikacji ZOOM, które będzie aktywne dopiero w dniu szkolenia
W webinarze mogą wziąć udział:
– osoby, które już posiadają konto w aplikacji ZOOM,
– osoby, które nie posiadają konta i nie chcą go utworzyć.

Projekt realizowany jest we współpracy ARiMR i Parlamentarnego Zespołu ds. Rozwoju i Wsparcia Przedsiębiorstw. Został objęty patronatem instytucji zarządzających: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz przez Wody Polskie i Kancelarię Prezesa Rady Ministrów.

Spotkania on-line, z uwagi na zakres terytorialny, możliwości techniczne oraz liczbę uczestników zostały podzielone i zaplanowane w kilku etapach, dedykowane dla poszczególnych oddziałów regionalnych.

Szkolenie będzie prowadzone przy udziale prezesa ARiMR oraz dyrektorów departamentów merytorycznych Centrali, przy ścisłej współpracy z dyrektorem Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR oraz w obecności współorganizatorów.

Zachęcamy do wzięcia udziału w szkoleniu!

Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line

Wszystko o dotacjach dla rolnictwa – szkolenie on-line

Źródło: Biuro prasowe ARiMR.

Świadczenie „Dobry Start”

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku, na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Rodzina otrzyma na ucznia wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić matka lub ojciec dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Od 1 lipca 2020 r. przyjmowane będą kompletne wnioski elektroniczne w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry Start” na rok szkolny 2020/2021, który rozpoczyna się 1 września 2020 r. i trwa do 31 sierpnia 2021 r.  Wnioski elektroniczne można składać przez Internet za pomocą systemów bankowości elektronicznej niektórych banków lub na portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/.

Wnioski w formie papierowej można składać od miesiąca sierpnia 2020 r. osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rząśni, ul. Kościuszki 16.

Formularze dostępne są w siedzibie GOPS oraz na stronie internetowej pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019

Ważne!!! Wniosek o świadczenie „Dobry Start” należy złożyć do 30 listopada.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Złożenie wniosku o świadczenie „Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.

Przyznanie świadczenia „Dobry Start” nie wymaga wydania decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.

Organ właściwy natomiast będzie przesyłał wnioskodawcy informację o przyznaniu świadczenia „Dobry Start” na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskaże adres poczty elektronicznej we wniosku. W pozostałych przypadkach informację o przyznaniu świadczenia będzie można odebrać osobiście w GOPS.

Nie odebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie ma wpływu na wypłatę świadczenia tj. mimo nie odebrania tej informacji wypłata będzie zrealizowana.

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Więcej informacji można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rząśni w godzinach pracy Ośrodka.

Wyniki I tury Wyborów Prezydenckich w Gminie Rząśnia

Podajemy do publicznej wiadomości wyniki I tury wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, która odbyła się w dniu 28 czerwca 2020 r. w godz. 7:00 – 21:00 również na terenie Gminy Rząśnia.

W wyborach, przy drugiej najwyższej frekwencji w powiecie pajęczańskim wynoszącej aż 65,40% – (w całym powiecie frekwencja wyniosła 63,03%), zwyciężył DUDA Andrzej Sebastian uzyskując 69,82% głosów, drugie miejsce zajął Trzaskowski Rafał Kazimierz z 12,56% głosów, a trzecie BOSAK Krzysztof z 7,34% głosów.

Poniżej zamieszczamy grafiki prezentujące frekwencję w podziale na poszczególne obwody, wyniki głosowania dla całej gminy oraz linki do protokołów z poszczególnych obwodów.

Wybory Prezydenckie w Gminie Rząśnia - wyniki I tury

Wybory Prezydenckie w Gminie Rząśnia – wyniki I tury

Wybory Prezydenckie w Gminie Rząśnia - frekwencja w I turze

Wybory Prezydenckie w Gminie Rząśnia – frekwencja w I turze

Protokoły obwodowe:
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1  w Rząśni: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702978
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Białej: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702979
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Broszęcinie: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702980
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Stróży: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702981
Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Suchowoli: https://wybory.gov.pl/prezydent20200628/pl/wyniki/1/protokol/702982


Skany protokołów z poszczególnych Komisji – prezentujące wyniki głosowania w każdym z obwodów, umieszczone zostały w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020).

 

Grafika: www.wybory.gov.pl – Państwowa Komisja Wyborcza.

Informacja o nieodpłatnej pomocy prawnej

Na prośbę Zespół Promocji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości podajemy do publicznej wiadomości informację o działalności systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego.


Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej