Archiwa kategorii: Strona Główna

Obchody 100-lecia Niepodległości w Szkole Podstawowej w Zielęcinie

W listopadzie 1918 roku, po 123 latach nieobecności na mapach politycznych Europy Polska odzyskała niepodległość. W tym roku obchodziliśmy 100 – lecie odzyskania upragnionej wolności. Każdy chce uczcić to doniosłe wydarzenie w szczególny sposób.

W piątek, 9 listopada 2018r. w naszej szkole odchodzono Dzień Niepodległości. Dokładnie o godz. 11:11 wszyscy uczniowie, pracownicy szkoły, nauczyciele, zebrani goście, odśpiewali hymn państwowy. Część oficjalną akademii rozpoczęło  wprowadzenie sztandaru szkoły przez poczet flagowy, a następnie dyrektor szkoły, pani Izabela Kostrzewa, powitała wszystkich obecnych i podkreśliła jak ważne jest dla nas Polaków to niezwykłe święto, obchodzone co roku 11 listopada.

Akademia przede wszystkim miała  przypomnieć tamte ciężkie czasy, ale także wzbudzić w nas refleksje. Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie   recytowali wiersze i śpiewali pieśni patriotyczne, które pozwoliły  zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość.  Uczestnicząc corocznie w obchodach Święta Niepodległości dajemy wyraz pamięci o tych wszystkich, dzięki którym żyjemy dzisiaj w wolnej Polsce.

Uwagę przyciągała również  piękna dekoracja wykonana w barwach narodowych oraz ukazująca sylwetki wielkich Polaków. Występ uświetniony został przez szkolnych tancerzy, którzy w ludowych strojach  przepięknie zatańczyli krakowiaka.

Młodzież szkolna z zainteresowaniem i w skupieniu obejrzała, i wysłuchała tej szczególnej lekcji historii i patriotyzmu.

Program artystyczny przygotowany został przez uczniów klas V – VIII  pod kierunkiem Pani Małgorzaty Lis i Pani Moniki Modlińskiej.

Na koniec pani dyrektor podziękowała artystom za ich ciężką pracę, a także przypomniała zgromadzonym o tym, że nigdy nie należy zapominać o dziejach naszego kraju, o polskiej tradycji, kulturze, ale trzeba również tworzyć nową, naszą własną historię.

11 listopada delegacja uczniów  naszej szkoły wzięła udział w gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości w Rząśni.

Źródło: Szkoła Podstawowa w Zielęcinie.

Stulecie Niepodległości w ZSP w Rząśni

W piątek 9 listopada 2018 r., społeczność Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni uczciła 100 – rocznicę Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uroczystość przebiegała w niezwykle podniosłej atmosferze. Jej celem było wzbudzenie wśród uczniów szacunku dla naszej przeszłości i złożenie hołdu tym wszystkim, dzięki którym możemy dziś żyć w wolnym i pięknym kraju.

Podczas akademii o godz. 11.11 wspólnie odśpiewano 4 zwrotki Hymnu Narodowego. W ten sposób uczniowie wzięli udział w ogólnopolskiej akcji „Rekord dla Niepodległej” zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Przepiękny montaż słowno – muzyczny i wizualny, dotyczący drogi Polaków do niepodległości, wykonali uczniowie kl VI, VII, VIII pod opieką Pani Małgorzaty Pęciak, Pani Marzeny Otockiej – Bednarek, Pana Szymona Cebuli.

Źródło: Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni.

Informacje dotyczące programu „Czyste powietrze”

W związku z coraz liczniejszymi zapytaniami mieszkańców gminy dotyczących zasad funkcjonowania rządowego programu „Czyste powietrze” uprzejmie informujemy, iż zgodnie z deklaracją przekazaną m. in. podczas spotkania informacyjnego dla mieszkańców w październiku br. przez przedstawicieli Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Urząd Gminy w Rząśni zgłosił do tej instytucji osoby które w przyszłości będą pełnić rolę „energetyków gminnych”. Do zadań energetyka należeć będzie lokalne wspieranie w pozyskiwaniu środków  finansowych na cele termomodernizacyjne, modernizacji źródeł ciepła, czy montażu instalacji OZE.

W chwili obecnej osoby te czekają na odpowiednie przeszkolenie które w założeniach mają przeprowadzać instytucje nadrzędne. Po tym fakcie możliwe będzie wsparcie Urzędu Gminy w ramach wspomnianego programu.

W związku z powyższym wszelkie pytania dotyczące szczegółów programu „Czyste powietrze” prosimy kierować do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Szczegóły: www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php

Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na I sesję nowo wybranej Rady Gminy Rząśnia, która – zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia wybranej w dniu 21 października 2018 r. odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej pokój nr 15 Urzędu Gminy w Rząśni,

Porządek sesji stanowi załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Sieradzu II i został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia, menu Informacje – Ogłoszenia – Ogłoszenia Rady Gminy i Komisji Rady.


Wszystkich uczestników sesji Rady Gminy Rząśnia informujemy, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obrazu i dźwięku sesji Rady Gminy Rząśnia

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Rząśnia. Siedzibą Gminy Rząśnia jest Urząd Gminy w Rząśni ul. Kościuszki 16, 98-332 Rząśnia. Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: 44 631-71-22; adresu e-mail: gmina@rzasnia.pl.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Patrykiem Walczakiem poprzez adres e-mail: iod@rzasnia.pl.
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy w Rząśni, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia powszechnie dostępne w związku z czym Rada Gminy ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 20. ust.1b.  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym i art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia.
4. Transmisja obrad sesji Rady Gminy Rząśnia jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Gminy Rząśnia oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
5. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
– podmioty upoważnione do odbioru Pana/Pani danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
– podmioty, które przetwarzają Pana/Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
– prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
– prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
– prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
7. Ma Pana/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
9. Podczas transmisji obrad sesji Rady Gminy oraz ich nagrywania nie dokonuje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Zaproszenie ŁODR z/s w Bratoszewicach RZD Pajęczno

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Pajęczno zaprasza na szkolenie rolnicze na temat: “Ubezpieczenia społeczne oraz majątkowe”.

Data: 14 listopada 2018 r. (środa) godz. 10:00.
Miejsce szkolenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Pajęcznie.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Czytaj dalej

Harcerze z Rząśni pełnili wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi, ale również Ci których nie znamy, ale dzięki którym żyjemy, ponieważ to oni walczyli za naszą ojczyznę i za nią oddali swoje życie. W dniu 1 listopada 2018 roku harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „ISKRA” z Rząśni wraz ze swoją drużynową sam. Anną Czyżycką oddali cześć i hołd żołnierzom pochowanym na parafialnym cmentarzu poprzez warty pełnione przy Grobie Nieznanego Żołnierza i zapalenie symbolicznego znicza. W ciszy, spokoju i zadumie młodzi patrioci oddali cześć poległym żołnierzom. Dzień Wszystkich Świętych to dzień pamięci o tych, którzy już odeszli, których już nie ma wśród nas. Odwiedzając miejsca wiecznego spoczynku, zachowujemy należytą powagę, zastanawiamy się nad przemijaniem, przywołujemy ulotne wspomnienia. Wartę pełnili: Wiktoria, Kasia, Sandra, Julia, Julita, Julia, Ania, Julia, Dominika, Marta, Eryk.

Harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „ISKRA” z Rząśni w czasie poprzedzającym Dzień Wszystkich Świętych wyposażeni w wiadra, szczotki wyruszyli na sprzątanie Grobów Nieznanego Żołnierza znajdujących się na parafialnym cmentarzu. Z ogromnym zaangażowaniem zabrali się do pracy dzięki czemu wiele zaniedbanych miejsc odzyskało swój dawny wygląd.

Tekst i zdjęcia: Anna Czyżycka.