Archiwa kategorii: Strona Główna

Dni Gminy Rząśnia 2019. Relacja

Dni Gminy Rząśnia 2019 już za nami. Doskonała pogoda, wspaniali Artyści którzy zaprezentowali się dla naszych Mieszkańców i Gości oraz moc innych atrakcji które czekały na nas w ubiegły weekend na pewno pozwolą nam zapamiętać tegoroczne święto naszej gminy jako jedno z najbardziej udanych.

Przypomnijmy.
W sobotę od 17 zagrali dla swych wiernych fanów m. in. tak uznane gwiazdy jak KęKę, Happysad i Patrycja Markowska. Taki przekrój i różnorodność zaprezentowanej muzyki granej tylko i wyłącznie na żywo zagwarantował ciągłą obecność na placu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni niemałych tłumów, a sobotnie “granie” dzięki temu zakończyło się grubo po północy.
Ważnym punktem tego dnia był towarzyszący Dniom Gminy I Zlot Motocyklowy o którym pisaliśmy wczoraj.

W niedzielne popołudnie zaczęliśmy od prezentacji umiejętności muzycznych i wokalnych podopiecznych Panów Szymona Cebuli i Andrzeja Freusa z Ogniska Muzycznego, a potem, jak zawsze udanego, koncertu Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Rząśnia pod kierownictwem Tomasza Dulskiego.
Po tej części przyszedł czas na “wieczór disco”. Po kolei zaprezentowały się nam niekwestionowane gwiazdy muzyki disco, Mejk, Powerplay, Gesek i Afterparty. W międzyczasie wysłuchaliśmy też mini recitalu utalentowanej mieszkanki naszej gminy Sandry Aleksanderek.

Taka moc atrakcji na pewno spowodowała, że będą Państwo zapewne z niecierpliwością czekali na przyszłoroczne Dni Gminy Rząśnia – na które już teraz zapraszamy.

Zapraszamy do obejrzenia obszernej galerii zdjęć z tych dwóch dni.

Zdjęcia z soboty.

Zdjęcia z niedzieli.

Zdjęcia: Maciej Ratajczyk.

Zlot Motocyklowy w Rząśni. Relacja

W ostatnią sobotę 13 lipca 2019 r. – od godz. 15, stowarzyszenie “Rząśnia Moto Team” zorganizowało I Zlot Motocyklowy który, mimo iż samo stowarzyszenie liczy sobie dopiero kilka miesięcy, przyciągnął rzesze miłośników dwóch i większej liczby kółek. Oprócz miejscowych motocyklistów odwiedziły nas m. in. grupy z Widawy, Wielunia, Bełchatowa i okolic.

Na terenie imprezy, parkingu obok kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Rząśni, mogliśmy podziwiać zarówno sportowe “ścigacze”, dostojne cruisery, jak i motocykle własnego pomysłu oraz te służące tylko pokazom sportowym.

Organizatorzy przygotowali dla swych Gości wiele atrakcji, m. in. konkursy trzymania wała korbowego na czas, zawody w najwolniejszej jeździe motocyklem, slalom na rowerku dziecięcym w pełnym ubraniu oraz jazdę motocyklem w parach z przerzuceniem balona z wodą.
Dla najlepszych w tych konkurencjach przewidziano nagrody ufundowane przez Gminę Rząśnia oraz sponsorów. Na wszystkich uczestników zlotu czekała pamiątkowa “blacha” oraz darmowy poczęstunek.

Chyba najciekawszym i najbardziej oczekiwanym punktem zlotu był pokaz tzw. “stuntu”, czyli sportowej jeździe na jednym kole z akrobacjami. Tu dla wszystkich zgromadzonych na placu swoje umiejętności zaprezentował Tomasz Merta na motorze Kawasaki 636.

Najlepszym podsumowaniem imprezy będą chyba słowa Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka, który w krótkich słowach podziękował wszystkim motocyklistom za przybycie, mówiąc o zaangażowaniu tak niedawno powstałej grupy “Rząśnia Moto Team” w jej zorganizowanie i podkreślając ich niezwykła pasję i energię wkładaną w to co robią. Jednocześnie zaprosił wszystkich za rok na II Zlot – oby w jeszcze liczniejszym gronie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej galerii zdjęć ze Zlotu.

Zdjęcia: Stowarzyszenie “Rząśnia Moto Team”

Dni Gminy Rząśnia 2019 – informacja dla uczestników

Informujemy wszystkich uczestników zbliżających się Dni Gminy Rząśnia, które odbędą się przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia w dniach 13-14 lipca 2019 r., iż impreza ta jest imprezą masową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 61 i poz. 125).

W związku z powyższym podczas jej trwania obowiązuje regulamin imprezy masowej i terenu przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, który podajemy poniżej.

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości również szkic sytuacyjny zabezpieczenia imprezy masowej pod nazwą “Dni Gminy Rząśnia 2019”.


REGULAMIN IMPREZY (TERENU)
IMPREZY MASOWEJ DNI GMINY RZĄŚNIA 2019
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym w Rząśni,
ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia

§ 1
1. Na podstawie ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1870; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 61 i poz. 125) wprowadza się niniejszy regulamin.
2. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób na niej obecnej.

§ 2
1. Uczestnicy Imprezy masowej mają prawo wstępu na teren obiektu, w dniach i godzinach podanych w harmonogramie.
2. Uczestnicy mogą przebywać na terenie obiektu od rozpoczęcia do zakończenia imprezy zgodnie z harmonogramem imprezy, a następnie bez zbędnej zwłoki opuścić miejsce imprezy masowej;
3. Na teren Imprezy masowej mają zakaz wstępu osoby będące pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
4. Na teren Imprezy masowej nie będą wpuszczane osoby, które swoim zachowaniem stwarzają potencjalne zagrożenie dla porządku publicznego.
5. Na terenie Imprezy masowej obowiązuje całkowity zakaz wprowadzania i poruszania się na jej obszarze psów bez smyczy i kagańca.
6. Osoby obecne na Imprezie masowej mają obowiązek zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej Imprezie, a w szczególności przestrzegać regulaminu Imprezy masowej.
7. Na terenie imprezy masowej obowiązuje zakaz wnoszenia: broni, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, napojów alkoholowych, szklanych opakowań, napojów w puszkach, napojów w opakowaniach plastikowych i kartonowych powyżej 0,5l, środków odurzających, substancji psychotropowych, przedmiotów mogących zaszkodzić życiu lub zdrowiu.
8. Zabrania się niszczenia tablic informacyjnych oraz wszelkich innych obiektów mienia.
9. Zabrania się wzniecania ognia.
10. Zabrania się okrzyków prowokujących lub nawołujących do zakłócania porządku
i bezpieczeństwa, mogących stanowić zarzewie konfliktu, obraźliwych lub poniżających inne osoby z uwagi na ich płeć, rasę, wyznanie, wiek, przekonania lub z jakiegokolwiek innego powodu.
11. Osoby znajdujące się na Imprezie masowej, które dopuszczać się będą zakłócenia po-rządku, stwarzać zagrożenie dla innych uczestników imprezy, naruszać dobre obyczaje lub które wniosą wbrew zakazowi przedmioty zakazane, albo nie będą przestrzegać regulaminu Imprezy masowej zostaną z niej usunięte.
12. Osoby wymienione w pkt. 11, które czynem swoim wyczerpią znamiona czynu zabronionego ponoszą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.
13. Zabronione jest tarasowanie i zastawianie w jakikolwiek sposób wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych i policji oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji ratowniczej lub gaśniczej.
14. Każdy uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem imprezy masowej oraz Graficznym Planem Terenu Imprezy (Regulamin Imprezy masowej i Graficzny Plan Terenu Imprezy będą rozmieszczone przy bramach wejściowych na teren Imprezy masowej oraz na stronie internetowej Organizatora).
15. Organizator, wykonując postanowienia niniejszego Regulaminu Imprezy Masowej, działa poprzez pracowników ochrony koncesjonowanej firmy, stanowiących Służbę Porządkową i Służbę Informacyjną organizatora imprezy masowej, której zostaną powierzone obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa i porządku w czasie trwania imprezy.
16. Uczestnik Imprezy masowej zobowiązany jest do informowania Organizatora lub Służbę Porządkową o zauważonym pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione przez uczestników na terenie Imprezy masowej.
18. Uczestnik imprezy masowej zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Organizatora lub Służb Porządkowych.
19. Wszystkie pojazdy zaparkowane na terenie Obiektu przed Imprezą masową jak i w czasie jej trwania nieposiadające właściwej przepustki zezwalającej na wjazd i parkowanie oraz zaparkowanie na drogach ewakuacyjnych lub miejscach dojazdu służb ratowniczych i policji będą odholowane na koszt właściciela pojazdu.

§ 3
1. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorami umieszczonymi w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie przepisami Ustawy do;
– legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
– przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty;
– wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowujących się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
– stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 38 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2142; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1629);
– ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia;
– Służby Porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz p. poż. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4
1. Udział w imprezie – wejście na teren obiektu, na którym odbywać się będzie impreza, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na rozpowszechnianie wizerunku utrwalonego podczas imprezy na określonych polach eksploatacji tj. na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminy Rząśnia, w lokalnej prasie, na profilu społecznościowym Facebook Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminy Rząśnia oraz materiałach filmowych zleconych w celu działań związanych z ich promocją.
2. Organizator lub jego partner może korzystać z takiego nagrania lub jego fragmentu, w tym przedstawiającego wizerunek Uczestnika lub innej osoby przebywającej na Terenie Imprezy, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, bez konieczności zapłaty wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku poprzez jego utrwalanie, zwielokrotnianie, obrót oraz rozpowszechnianie.

§ 5
Osoby obecne na imprezie nie mogą rejestrować, wykorzystywać ani przesyłać dźwięku, obrazu lub opisu obiektu) do użytku innego niż wyłącznie prywatny. Surowo zabronione jest rozpowszechnianie przez internet, radio, telewizję lub za pośrednictwem innych współczesnych lub przyszłych mediów, dźwięku, obrazu, zdjęć, danych, opisu, nagrań, wyniku lub statystyki z Imprezy w całości lub w części bądź pomaganie innej osobie/innym oso-bom w takich działaniach.

§ 6
W sprawach nieregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy oraz Kodeksu Cywilnego.


SZKIC SYTUACYJNY (GRAFICZNY PLAN TERENU)
ZABEZPIECZENIA
IMPREZY MASOWEJ „DNI GMINY RZĄŚNIA 2019”

Szkic sytuacyjny (graficzny plan terenu) zabezpieczenia imprezy masowej „Dni Gminy Rząśnia 2019”

Szkic sytuacyjny (graficzny plan terenu) zabezpieczenia imprezy masowej „Dni Gminy Rząśnia 2019”

Relacja z „Wakacji w bibliotece”

Minęły dopiero dwa tygodnie wakacji, a w naszej Gminnej Bibliotece Publicznej już bardzo wiele się działo.
Taka obfitość wydarzeń udowadnia, że Biblioteka nie jest tylko cichym i nudnym miejscem oraz może być pełna gwaru, śmiechu i radości.
Celem trwających cały czas zajęć i warsztatów – na które Biblioteka zaprasza – jest zachęcenie dzieci do aktywnego spędzania czasu wolnego, podczas przyjemnej, wesołej i twórczej zabawy.

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji podzielonej na mniejsze bloki tematyczne związane z konkretnymi zajęciami.


”Wielkie Maski”
Krótka relacja z wakacyjnych warsztatów “Wielkie maski”.

”Gipsowe Stwory”
Gdy noc zapadnie, z mysiej norki na świat wychodzą Stworki Niesforki, bardzo się śpieszą, przy drzwiach tłoczą, żeby do pracy wziąć się ochoczo.

Warsztaty “Gipsowe stwory”

”Laleczki Teatralne”
Kolejne spotkanie z naszymi milusińskimi odbyło się pod znakiem zabawy z kukiełkami. Dzieci własnoręcznie wykonały laleczki, którymi później bawiły się w teatrzyk. Pomysłów było wiele i dużo frajdy,

“Kleksowe zwierzaki”
Co tam w duszy gra – warsztaty rozwijające wyobraźnię, umiejętności manualne i pracę w grupie.

”Ufoludki”
Halo, halo, ufoludku!
Halo, halo, woła ziemia!
Czy gdzieś jesteś, tam w kosmosie?

Teatrzyk ”Grześ Mądrala i miś”

”Budujemy statki”
Dzisiejsze spotkanie ”Budujemy statki ” w naszej bibliotece to warsztaty, które były okazją do wykazania się pomysłowością i weną twórczą dzieci. Uczestnicy realizowali swoje pomysły za pomocą różnych materiałów oraz technik plastycznych.

 

Przewodnik po 5G Ministerstwa Cyfryzacji

W załączeniu na prośbę Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Pani Wandy Buk, w związku z trwającymi obecnie w parlamencie pracami związanymi z nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw i nasilającymi się równocześnie działaniami dezinformacyjnymi, przekazujemy zainteresowanym Mieszkańcom dwie publikacje.

Są to, po pierwsze, krótsza publikacja pt. „Przewodnik po 5G” poświęcona sieciom nowej generacji oraz szersza pt. „Pole elektromagnetyczne a człowiek”, która przystępnie omawia najważniejsze zagadnienia związane z polem elektromagnetycznym o częstotliwościach radiowych oraz mobilnymi sieciami telekomunikacyjnymi.

Pliki do pobrania:
publikacja „Przewodnik po 5G”,
publikacja „Pole elektromagnetyczne a człowiek”.

Informacja dotycząca regeneracji gleb poprzez wapnowanie

Informujemy, że rozpoczęła się realizacja programu pn.: „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przyjętego przez Zarząd Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Celem programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Planuje się regeneracje gleb na powierzchni co najmniej 250 tys. ha.

Program realizowany będzie w latach 2019–2023.

Dotacje udzielane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej z wykorzystaniem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska              i Gospodarki Wodnej, w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach realizacji tego programu ogłosił nabór wniosków.

Szczegółowe warunki udzielenia dotacji zawarte są na stronie: www.wfosigw.lodz.pl/aktualnosci,10,1.html  

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami tj.:
– opinia OSChR o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO,
– faktura (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące,
– wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie
należy składać w terminie od 15.07.2019 r. do 31.12.2019 r. do Sekretariatu: Okręgowa Stacja Chemiczno – Rolnicza w Łodzi, ul. Zbocze 16a,  92-003 Łódź.

Dodatkowe informacje można uzyskać w WFOŚiGW w Łodzi, ul. Dubois 118, 93-465 Łódź tel. 42 663 – 41 – 03, 42 663 – 41 – 04.

Zaproszenie na Dni Gminy Rząśnia

Szanowni Mieszkańcy i Goście.

Już za 10 dni od godz. 17:00 w sobotę 13 lipca i 15:30 w niedzielę 14 lipca Wójt Gminy, Rada Gminy Rząśnia oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zapraszają na tegoroczne Dni Gminy Rząśnia.

I tak.
Sobota
obfituje w naprawdę niezwykłe muzyczne doznania, bo zagrają dla nas prawdziwe gwiazdy polskiej muzyki, a będą to:
– zespół Reno,
– raper Kękę,
– zespół  Happysad,
Patrycja Markowska,
– i na koniec zespół taneczny.

Tego dnia również i to już od godz. 15:00 na parkingu przy budynku “Orlika” I Zlot Motocyklowy w Rząśni, organizowany przez Stowarzyszenie “Rząśnia Moto Team”.
Zlot obfitował będzie w wiele atrakcji. Oprócz – co oczywiste – szerokiej gamy wspaniałych maszyn, między innymi pokaz stuntu Piotra Merty na Kawasaki 636 i Bartosza Kokoty na motocyklu Yamaha Aerox.
Będzie się działo.

W niedzielę zapraszamy miłośników muzyki tanecznej (oprócz naszego wyjątkowego Ogniska Muzycznego i wspaniałej Młodzieżowej Orkiestry Dętej  zaśpiewa dla nas Sandra Aleksanderek).
Zobaczymy:
– blok muzyczny zespołów lokalnych (m. in. MOD Gminy Rząśnia i Ognisko Muzyczne),
– zespół Mejk,
– zespół Powerplay
– zespół Gesek
– zespół Afterparty
– i na zakończenie DJ’a Jagera.

Dodatkowo, jak co roku każdego dnia, zapewniamy profesjonalne, pełne atrakcyjnych urządzeń wesołe miasteczko, stoiska z jedzeniem i piciem oraz miejsca w których będzie można kupić ciekawe gadżety 🙂

Serdecznie zapraszamy!

Zaproszenie na Dni Gminy Rząśnia

Zaproszenie na Dni Gminy Rząśnia

 

Absolutorium i wotum zaufania dla Wójta Gminy

Rada Gminy Rząśnia podczas sesji która odbyła się w piątek 28 czerwca udzieliła – nie jednogłośnie, bo przy głosach wstrzymujących się grupy radnych, Wójtowi Tomaszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania budżetu gminy w 2018 roku. Pozytywną opinię w sprawie udzielenia absolutorium wydała wcześniej Regionalna Izba Obrachunkowa i Komisja Rewizyjna Rady Gminy.

Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli Rady Gminy nad działalnością Wójta. Po zakończeniu roku budżetowego ocenia ona pracę organu wykonawczego  w zakresie działalności finansowej gminy. Jak widać po wyniku głosowania ocena ta była pozytywna – jak wspomnieliśmy, również ze strony nadrzędnych organów kontrolnych jak RIO.

Na sukces, jakim jest otrzymanie absolutorium, składa się praca wielu osób, które działają w strukturach Urzędu Gminy i poszczególnych jednostek organizacyjnych. Należą im się duże słowa uznania i podziękowania – mówił Wójt Gminy Rząśnia. Dodał też, że taka a nie inna ocena jego działalności jest również oceną tych wszystkich ludzi, którzy ciężko i z zaangażowaniem pracują dla naszej gminy.

Od kadencji 2018-2023 na Wójta nałożono również obowiązek sporządzenia i przedłożenia Radzie Gminy raportu o stanie gminy za poprzedzający rok. Nad raportem, obejmujący podsumowanie działalności całej Gminy, przeprowadza się debatę w której mogą uczestniczyć zarówno Radni Rady Gminy jak i Mieszkańcy. Szczególnie dotyczy to realizacji polityk, programów i strategii, realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne, uchwał Rady Gminy. itp. Jest to  swoiste podsumowanie 2018 roku zawierające też informacje dotyczące demografii, finansów, inwestycji realizowanych na terenie gminy, sfery społecznej, warunków i jakości życia mieszkańców. Zebrane informacje od pracowników merytorycznych Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy, są doskonałym źródłem informacji o jej stanie.

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk podczas sesji przedstawił najważniejsze elementy raportu, który wcześniej w całości został przedstawiony Radnym i Mieszkańcom w ustawowym terminie. Na temat Raportu odbyła się również ponad godzinna debata, w której licznie zabierali głos przede wszystkim zgłoszeni do niej Mieszkańcy oraz Radni. W wyniku tej procedury Wójt Gminy – również nie jednogłośnie, uzyskał wotum zaufania.