Archiwa kategorii: Strona Główna

Zmiana zasad regulowania składek KRUS dla rolników będących płatnikami VAT

Rolniku, jeżeli jesteś płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT), to od dnia 1 stycznia 2022 r. zmieniają się zasady regulowania składek KRUS.

Od 1 stycznia 2022 r. udostępnione zostaną specjalne rachunki bankowe, po dwa dla każdego Oddziału Regionalnego KRUS, jeden dla wpłat na ubezpieczenie społeczne rolników, drugi dla wpłat na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z tabelą poniżej.

W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, przy realizacji płatności z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wskazać należy wyłącznie nowe numery rachunków bankowych. Jeśli w momencie realizacji płatności saldo Pani/Pana rachunku VAT będzie niezerowe, to środki zostaną pobrane z tego rachunku (do wysokości salda).

Jeżeli płatność z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne rolników lub ubezpieczenie zdrowotne zostanie dokonana na dotychczas wykorzystywany  numer rachunku bankowego, to przelew zostanie zrealizowany, jednak nie zostaną wykorzystane środki zgromadzone na rachunku VAT. 

Ważne! 
Dokonując wpłaty składek (przelewu), koniecznie należy podać odpowiedni numer rachunku bankowego, a także identyfikator płatnika składek (numer UNO) lub pełne dane osobowe, pozwalające na identyfikację płatnika składek (osoby ubezpieczonej). Wskazanie wyłącznie imienia i nazwiska nie pozwoli na ustalenie właściwej osoby w systemie informatycznym KRUS.  

Numery rachunków bankowych, dedykowanych rolnikom będącym płatnikami VAT, według przynależności do Oddziału Regionalnego KRUS, można uzyskać w każdej jednostce organizacyjnej KRUS oraz na stronie internetowej: www.krus.gov.pl.
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy Prawo bankowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1626),
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.).

 

Źródło: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA-CRP, dotyczący cyberprzestrzeni, na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od niedzieli 5 grudnia 2021 r. (od godz. 23:59) do piątku 10 grudnia 2021 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest związane z organizacją Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021 (the UN Internet Governance Forum), który odbywa się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień ALFA-CRP jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą  m.in. monitorować i weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.

Stopnie alarmowe wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze zarządzenia, Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy z 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Więcej informacji o systemie antyterrorystycznym w Polsce można znaleźć na stronie: https://www.gov.pl/web/mswia/system-antyterrorystyczny-rp.

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Stopień alarmowy ALFA-CRP na terenie całego kraju

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Życzenia z okazji Dnia Górnika

Życzenia z okazji Dnia Górnika skierowane do Państwa przez Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka oraz Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia Jarosława Popławskiego.

 

W imieniu własnym i mieszkańców gminy Rząśnia, z okazji górniczego święta składamy, wszystkim górnikom, pracownikom górniczo-energetycznego zagłębia bełchatowskiego oraz Ich rodzinom, życzenia wszelkiej pomyślności, zdrowia oraz wytrwałości w ciężkiej i niebezpiecznej pracy.

W dniu Waszego święta szczególnie należy docenić rolę jaką odgrywacie w życiu gospodarczym i społecznym naszego regionu.  My mieszkańcy, najlepiej potrafimy zrozumieć podejmowany trud  i wartości reprezentowane przez zawód górnika – zawód od lat tak ściśle związany z naszym regionem.

Niech Święta Barbara nieustannie otacza Was i Wasze rodziny ochronnymi ramionami, zapewniając poczucie bezpieczeństwa, komfortu życiowego i pewności dnia jutrzejszego.

Z górniczym pozdrowieniem

– Szczęść Boże –

 

Wójt Gminy Rząśnia

(-) Tomasz Stolarczyk

W imieniu Rady Gminy Rząśnia
Przewodniczący Rady

(-) Jarosław Popławski


 

Konsultacje projektu uchwały “Programu współpracy Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi…”

Poniżej podajemy do publicznej wiadomości ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia  3 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2022”.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Nr 66/2021 Wójta Gminy Rząśnia z dnia 3 grudnia 2021 roku w sprawie ogłoszenia  konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  na  rok 2022”,
Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia  3 grudnia 2021 roku w sprawie konsultacji projektu uchwały „Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego  i o wolontariacie  na rok 2022”,
Projekt “Programu współpracy  Gminy Rząśnia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie  na rok 2022”,
Formularz uwag do projektu ”Programu współpracy Gminy Rząśnia  z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie rok 2022″,
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.

“Dzieci, dzieciom” w szkole w Białej

Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej od 19 listopada, aż do 17 grudnia prowadzi akcję charytatywną “Dzieci, dzieciom” podczas której zbiera, dla placówki opiekuńczo – wychowawczej w Waleńczowie, w której przebywa 14 dzieci w wieku od 4 do 18 lat, zabawki, przybory szkolne, żywność z długą datą ważności, środki czystości.

"Dzieci, dzieciom" w szkole w Białej

“Dzieci, dzieciom” w szkole w Białej

Źródło: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.

Akcja „bookcrossing” w szkole w Rząśni

Jedną z propozycji działań w zakresie popularyzacji czytelnictwa w ramach  Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,  w którym bierze udział Zespół Szkolno – Przedszkolny im Jana Pawła II w Rząśni jest Bookcrossing.

Bookcrossing to nowoczesna i oryginalna forma upowszechniania czytelnictwa. Działa  na całym świecie. W Polsce funkcjonuje od 2003 r.  i wzbudza duże zainteresowanie. Główną ideą ruchu bookcrossing jest celowe przekazywanie książek lub pozostawianie ich  w takich miejscach, by znalazca mógł je przeczytać i przekazać dalej. Jest to uwalnianie książki.

Dodatkowe  informacje dotyczące  powszechnej akcji Bookcrossing można znaleźć na stronie internetowej  www.bookcrossing.pl

Wielu z nas posiada w domu książkę, która od dłuższego czasu stoi na półce zakurzona i zapomniana. Zamiast trzymać książkę w kącie własnego pokoju lepiej podzielić się nią z innymi, którzy chętnie ją przeczytają. W związku z tym od   1 grudnia 2021r. uruchamiamy w naszej szkole akcję bookcrossing’ową.

UWOLNIJ SWOJE KSIĄŻKI – DZIEL SIĘ Z INNYMI RADOŚCIĄ CZYTANIA”

ZAPRASZAMY!!! PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI I CZYTAJ, CZYTAJ, CZYTAJ…

Jak będziemy organizować BOOKCROSSING w naszej szkole?

 1. Ogłaszanie akcji Bookcrossing’u poprzez  plakaty, hasła  oraz informacje na stronie internetowej  oraz  fanpage’u  szkoły.
 2. Konkurs dla klas IV- VIII na najciekawszy plakat propagujący akcję Bookcrossing’u.
 3. Samoobsługa w  regale Bookcrossing’owym- miejscu, w którym można wymienić się książkami.

Regulamin udziału w akcji Bookcrossing’u

 1. Regał znajduje się na pierwszym piętrze  na korytarzu przed biblioteką szkolną.
 2. Na pólkach zostaną wyłożone książki. Książki będą uwalnianie przez cały rok szkolny.        
 3. Książki wyłożone na naszym Bookcrossing’owym regale są udostępniane za darmo każdemu chętnemu czytelnikowi: uczniom naszej szkoły, ich rodzicom, pracownikom i wszystkim gościom.
 4. Wystarczy podejść do regału, znaleźć coś interesującego dla siebie i  zacząć czytać.
 5. Z wolnego księgozbioru można korzystać  na miejscu, w obrębie szkoły lub zabrać książkę  do domu.
 6.  Jednorazowo możesz zabrać do domu 1 książkę.
 7.  Jeśli książka miałaby zostać z Tobą na zawsze, uzupełnij księgozbiór i przynieś  w to miejsce jakąś książkę od siebie.
 8. Szanujemy się nawzajem, więc postaraj się, by przyniesione z domu egzemplarze nie były zniszczone.
 9. Dbamy o wszystkie „uwalniane” książki.
 10. Darzymy Cię zaufaniem! Wierzymy, że będziesz odpowiedzialnie angażował się  w naszą wspólną  szkolną  akcję.

Zachęcamy Was do uwalniania swoich książek. Dajmy szansę innym na ich przeczytanie, uwierzmy, że dzielenie się książką  z innymi jest lepsze od jej posiadania.

Miejmy świadomość, że książka leżąca na półce jest tylko ozdobą, jest martwa, może tak stać latami, nikomu nie przynosi pożytku. Nabiera życia wówczas, gdy jest czytana, gdy jest  w ręku czytelnika.

PRZYJDŹ, ZABIERZ KSIĄŻKĘ, KTÓRĄ KTOŚ ZOSTAWIŁ DO PRZECZYTANIA DLA CIEBIE!!! UWOLNIJ TEŻ SWOJĄ KSIĄŻKĘ I PRZYNIEŚ NA PÓŁKĘ BOOKSROSSINGOWĄ DLA KOGOŚ !!!

Organizator: Biblioteka Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni.

 Akcja „bookcrossing” w szkole w Rząśni

Akcja „bookcrossing” w szkole w Rząśni

Dotacja z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Dotacja z Narodowego programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia

Koszt całkowity zadania netto: 19.248,19 zł z czego dotacja  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi wynosi 15.753,00 zł.

W ramach zadania odebrano od mieszkańców, przetransportowano, oddano na składowisko  i  unieszkodliwiono  45,120 Mg odpadów niebezpiecznych (płyt azbestowo-cementowych) z 20 posesji.

Realizacja zadania będzie miała wpływ na zmniejszenie zagrożenia dla zdrowia ludzi, wywoływanego przez włókna azbestowe uwalniane do atmosfery.

Zadanie zostało dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Logo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Od 1 grudnia nowe zasady kwarantanny dla podróżujących i zmienione limity osób

W ostatnim czasie odnotowujemy wysokie wskaźniki dziennych zachorowań na COVID-19. Oprócz tego na świecie pojawiła się nowa groźna mutacja koronawirusa. Dlatego od 1 grudnia wprowadzamy zakaz lotów z krajów szczególnego ryzyka – Botswany, Eswatini, Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA, Zimbabwe. Dodatkowo osoby wracające z tych krajów nie będą mogły zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni. Wydłużona kwarantanna będzie dotyczyła również osób wracających z krajów non-Schengen. W trosce o nasze wspólne bezpieczeństwo od 1 grudnia zmienią się także limity osób m.in. w restauracjach, obiektach sportowych, hotelach czy kościołach. Nowe zasady bezpieczeństwa będą obwiązywać do 17 grudnia 2021 r. 

Nowa mutacja COVID-19 – zakaz lotów i zmiany w kwarantannie dla podróżujących

Zakaz lotów z krajów wysokiego ryzyka

Chcemy możliwie opóźnić moment, w którym nowa mutacja koronawirusa dotrze do naszego kraju. Dlatego od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. wprowadzamy zakaz lotów z krajów wysokiego ryzyka:

 • Botswany,
 • Eswatini,
 • Lesotho,
 • Mozambiku,
 • Namibii,
 • RPA,
 • Zimbabwe.

Ważne! Osoby wracające w tych krajów nie będą mogły zostać zwolnione z kwarantanny przez 14 dni – nawet w przypadku negatywnego wyniku testu.

Wydłużona kwarantanna dla podróżujących z krajów non-Schengen

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. wprowadzamy także zmiany w zasadach kwarantanny dla podróżujących z krajów non-Schengen. Co się zmieni?

Wydłużamy kwarantannę do 14 dni. Wcześniejsze zwolnienie z kwarantanny będzie możliwe w przypadku negatywnego wyniku testu PCR, który został wykonany po upływie 8 dni od dnia przekroczenia granicy.  

Zmiany w limitach osób

Od 1 grudnia do 17 grudnia 2021 r. zmienią się też limity osób m.in. w restauracjach, hotelach, obiektach sportowych czy kościołach.

 • Kościoły, lokale gastronomiczne, hotele, kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodkach kultury, koncerty, widowiska cyrkowe, baseny i aquaparki – 50 proc. obłożenia (obecnie 75 proc. obłożenia)
 • Zgromadzenia, wesela, komunie, konsolacje, spotkania, dyskoteki – max. 100 osób (obecnie 150 osób).
 • Wydarzenia sportowe (poza obiektami sportowymi) – max. 250 osób (obecnie 500 osób).
 • Siłownie, kluby i centra fitness, hazard, muzea, galerie sztuki, targi, wystawy, kongresy, konferencje, sklepy i galerie handlowe – 1 osoba na 15 m2 (obecnie 1 osoba na 10 m2)

Zaszczep się – chroń siebie i swoich bliskich!

Zwiększona liczba zakażeń to większe ryzyko zachorowania. Szczepienie jest najskuteczniejszą metodą wzmocnienia Twojej odporności – pozwala uniknąć zachorowania na COVID-19 lub łagodnie przejść koronawirusa.

Zwłaszcza w jesienno-zimowym sezonie, kiedy nasza odporność bywa osłabiona, warto skorzystać z możliwości jej wzmocnienia. To także możliwość zadbania o swoich rodziców i dziadków, którzy ze względu na wiek czy choroby współistniejące, w przypadku zakażenia mogą przechodzić koronawirusa znacznie ciężej.

Zaszczepiłeś się dwiema dawkami? Przyjmij też przypominającą dawkę szczepionki przeciw COVID-19! Osoby powyżej 50. roku życia mogą to zrobić po 5 miesiącach od zaszczepienia. Pozostałe osoby – po 6 miesiącach od przyjęcia pełnej dawki szczepionki.

Dowiedz się więcej na www.gov.pl/szczepimysie

Od 1 grudnia nowe zasady kwarantanny dla podróżujących i zmienione limity osób

Od 1 grudnia nowe zasady kwarantanny dla podróżujących i zmienione limity osób

Źródło: gov.pl/koronawirus.

Informacja. 24 grudnia 2021 r. i 7 stycznia 2022 dniami wolnymi od pracy

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia:
dzień 24 grudnia 2021 roku (tj. piątek), zgodnie z Kodeksem Pracy, jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 25 grudnia 2021 roku,
– dzień 7 stycznia 2022 roku (tj. piątek), zgodnie z Kodeksem Pracy, jest dniem wolnym od pracy w zamian za dzień ustawowo wolny od pracy przypadający w sobotę dnia 1 stycznia 2022 roku.

Powyższe unormowanie ma zastosowanie względem pracowników Urzędu Gminy w Rząśni oraz jednostek organizacyjnych Gminy.

W związku z powyższym Urząd Gminy i jednostki podległe Gminie będą w tym dniach nieczynne.

Za ewentualne utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku,
Zarządzenie Kierownika Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w zamian za dni ustawowo wolne od pracy przypadające w dniu 25 grudnia 2021 oraz w dniu 1 stycznia 2022 roku.

Zamów rozmowę i zapisz się na szczepienie przeciwko COVID-19

Aby maksymalnie skrócić czas oczekiwania na połączenie i ułatwić zapisanie się na szczepienie przeciwko COVID-19, zmieniamy sposób obsługi klientów na Infolinii 989.

Zamów rozmowę i zapisz się na szczepienie przeciwko COVID-19Do każdego, kto zadzwoni pod bezpłatny numer 989 i wyrazi zgodę na kontakt, konsultanci oddzwonią w najbliższym możliwym terminie (w godzinach 7:30 do 21:30) i zaproponują dogodny termin szczepienia przeciwko COVID-19. Konsultanci podejmują 2 próby połączenia z klientem. Numer telefonu, z którego będą dzwonić konsultanci to +48 22 165 57 55. W tym czasie, ze względu zwiększenie obsługi zapisów na szczepienie, konsultanci będą w ograniczonym stopniu udzielali ogólnej informacji o szczepieniach.

Infolinia będzie funkcjonowała w ten sposób w godzinach od 7.30 do 21.30:

 • od czwartku do soboty (25-27 listopada)
 • w każdym kolejnym tygodniu od poniedziałku do środy.

Zamów rozmowę i zapisz się na szczepienie przeciwko COVID-19W pozostałe dni, a także w godzinach nocnych (od 21:30 do 7:30) infolinia będzie działała w standardowy sposób – dzwoniąc pod numer 989, połączysz się z konsultantem, który zapisze Cię na szczepienie oraz udzieli ogólnych informacji o szczepieniach.

Sprawdź, jak jeszcze możesz zapisać się na szczepienie: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/rejestracja 

Źródło: gov.pl/szczepimysie.