Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że z początkiem 2019 r. zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od paliwa zużytego do produkcji rolnej. Zwrot jest obecnie wyższy, a dodatkowo przysługuje hodowcom bydła.
Poniżej udostępniamy procedurę składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2019 r.

Zwrot podatku akcyzowego przysługuje producentowi rolnemu, który jest posiadaczem gospodarstwa rolnego.

Przez producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku rolnym. Składający wniosek o zwrot podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej musi m.in. być posiadaczem gospodarstwa rolnego w momencie składania wniosku.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:
100,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych BYDŁA NOWOŚĆ.

W celu uzyskania danych o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła producent rolny (który zajmuje się hodowlą bydła) musi złożyć w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym dla siedziby stada Wniosek  o wydanie informacji o średniej rocznej liczbie DJP bydła w gospodarstwie.

Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego należy:
1. Złożyć w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. do Urzędu Gminy w Rząśni wniosek o zwrot podatku akcyzowego wg załączonego wzoru( wzór wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2018 r.).
2. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT za zakupiony olej napędowy w okresie 6 miesięcy przed terminem złożenia wniosku tj. w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. Faktury VAT muszą być wystawione na osobę będącą płatnikiem podatku rolnego (wnioskodawcę).
3. Do wniosku należy dołączyć informację z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o wartości wskaźnika dużych jednostek przeliczeniowych bydła za 2018 r. (informację składają tylko ci producenci rolni, którzy zajmują się hodowlą bydła na terenie Gminy Rząśnia).

Wypłata zwrotu podatku nastąpi w miesiącu kwietniu 2019 r. przelewem na rachunek bankowy wnioskodawcy.

Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy w Rząśni pokój nr 6, oraz na stronie internetowej Gminy Rząśnia.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t. j. Dz. U. 2015 poz. 1340 oraz z 2018 r. poz.2244 i 2247).

 

Pliki do pobrania:
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
wniosek zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (formularz aktywny).

 

Opracowanie: Joanna Kłyszewska.