Szanowni Mieszkańcy.

Przypominamy, że termin ostatecznego rozliczenia PIT upływa z dniem 30 kwietnia 2024 r. Zachęcamy Państwa do dokonywania rozliczenia podatku PIT wskazując jako miejsce zamieszkania Gminę Rząśnia.

Udział w podatku PIT jest jedną z ważniejszych składowych budżetu każdej gminy lub miasta. Roczny podatek dochodowy nie trafia w całości do Skarbu Państwa, ale spora jego część – w roku 2024 jest to dokładnie 38,46%, trafia do gminy w której został rozliczony.

Prosimy więc, abyście – biorąc pod uwagę powyższe słowa, pamiętali, że rozliczając podatek PIT w Gminie Rząśnia przyczyniacie się do rozwoju lokalnej społeczności.

Dzięki temu, środki podatkowe wpływające do gminnego budżetu, mogą być przeznaczone na inwestycje powstające tuż obok nas, w miejscu w którym naprawdę mieszkamy i żyjemy. Pozwala to przekazywać jeszcze większe środki na rozwój lokalnej infrastruktury, edukację czy kulturę, co przekłada się bezpośrednio na poprawę jakości życia Mieszkańców.

Z wyrazami szacunku,

Wójt Gminy Rząśnia
Tomasz Stolarczyk