W załączeniu wykładamy do publicznego wglądu projekty miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów: Będków, Żary, Rychłowiec, Kodrań–Kopy, Marcelin, Stróża, Ścięgna, Zabrzezie.

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów Będków, Żary, Rychłowiec, gmina Rząśnia.
mpzp_Będków_Zary_Rychłowiec_tekst_planu
mpzp_Bedkow_Zary_Rychlowiec_rysunek
POS_mpzp_211
Załącznik nr 1_oświadczenie


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów Kodrań–Kopy, Marcelin, gmina Rząśnia.
mpzp_KodranKopy_Marcelin_tekst_planu
mpzp_KodranKopy_Marcelin_rysunek
POS_mpzp_Rząśnia_213
Załącznik nr 1_oświadczenie


Wyłożenie do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia.
mpzp_Stroza_Sciegna_Zabrzezie_tekst_planu
mpzp_Stroza_Sciegna_Zabrzezie_rysunek
POS_mpzp_Rząśnia_218
Załącznik nr 1_oświadczenie


Podobne wpisy: