Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe

Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Informujemy, że informacje dotyczące zarządzonych na niedzielę 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023).

Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie wyborczym pod adresem: wybory.gov.pl.


Referendum Ogólnokrajowe

Informujemy, że informacje dotyczące zarządzonego na niedzielę 15 października 2023 r. Referendum Ogólnokrajowego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Referendum Ogólnokrajowe 2023).

Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie referendalnym pod adresem: referendum.gov.pl.


Kontakt do Urzędnika Wyborczego:


URZĘDNIK WYBORCZY W GMINIE RZĄŚNIA
Gabriela Patrycja Brzeszczyńska
adres e-mail: urz-100905-1@pkw.gov.pl


Aktualności dotyczące Wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowego


Wybory samorządowe 2024

Wybory do Sejmu i Senatu RP oraz Referendum Ogólnokrajowe – wyniki w Gminie Rząśnia

Poniżej dla wszystkich zainteresowanych podajemy wyniki na terenie gminy Rząśnia, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym, które odbyły się w niedzielę 15 października 2023 r. w godzinach 7:00 – 21:00. W naszej gminie frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej była bardzo […]

Wybory samorządowe 2024

Przypomnienie. Numery oraz granice obwodów głosowania i wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych

W ślad za naszą wiadomością z dnia 14 września 2023 r.  przypominamy, że w Wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. oraz Referendum Ogólnokrajowym istotną zmianą w stosunku do lat ubiegłych są dwie nowe siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 6 w Będkowie (budynek świetlicy) oraz […]

Wybory samorządowe 2024

Informacja w sprawie bezpłatnego transportu na wybory

Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonymi […]

Wybory samorządowe 2024

Numery oraz granice obwodów głosowania i wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Istotną zmianą w […]