Poniżej dla wszystkich zainteresowanych podajemy wyniki na terenie gminy Rząśnia, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym, które odbyły się w niedzielę 15 października 2023 r. w godzinach 7:00 – 21:00.

W naszej gminie frekwencja w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej była bardzo wysoka i wyniosła 74,14% (w wyborach do Sejmu) i 74,11% (w wyborach do Senatu).

Na poszczególne ugrupowania oddano następującą liczbę głosów.

W wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (kliknij aby powiększyć grafikę):

Wybory do Sejmu - wyniki w Gminie Rząśnia

Wybory do Sejmu – wyniki w Gminie Rząśnia

W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (kliknij aby powiększyć grafikę):

Wybory do Senatu - wyniki w Gminie Rząśnia

Wybory do Senatu – wyniki w Gminie Rząśnia

Więcej szczegółów dotyczących m. in. głosów oddanych na poszczególnych kandydatów z podziałem na obwody głosowania itd. publikowane są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem: https://wybory.gov.pl.

Szczegółowe dane z protokołów głosowania poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023).

Natomiast w Referendum Ogólnokrajowym frekwencja w naszej gminie wyniosła 59,25% głosów, a głosy na poszczególne pytania rozkładały się następująco (kliknij aby powiększyć grafikę):

Referendum - wyniki w Gminie Rząśnia

Referendum – wyniki w Gminie Rząśnia

Więcej szczegółów dotyczących Referendum publikowana jest na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej, pod adresem: https://referendum.gov.pl.

Szczegółowe dane z protokołów głosowania poszczególnych Obwodowych Komisji Wyborczych opublikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Referendum Ogólnokrajowe 2023).