W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Istotną zmianą w stosunku do lat ubiegłych są dwie nowe siedziby Obwodowych Komisji Wyborczych: nr 6 w Będkowie (budynek świetlicy) oraz nr 7 w Zielęcinie (budynek Szkoły Podstawowej). Prosimy Wyborców o zwrócenie uwagi na ten fakt.
Z kolei lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Stróży mieści się teraz w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej, natomiast lokal Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Rząśni mieści się w obecnym budynku Urzędu Gminy w Rząśni, przy ul 1 Maja 37.


Przypominamy jednocześnie, że informacje dotyczące zarządzonych na niedzielę 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023)Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie wyborczym pod adresem: wybory.gov.pl.

Z kolei informacje dotyczące zarządzonego na niedzielę 15 października 2023 r. Referendum Ogólnokrajowego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Referendum Ogólnokrajowe 2023). Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie referendalnym pod adresem: referendum.gov.pl.

Plik do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.