Wójt Gminy Rząśnia informuje, że zgodnie z z art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 z późn. zm.) dla zainteresowanych Wyborców, w celu ułatwienia Im możliwości wzięcia udziału w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w Referendum Ogólnokrajowym zarządzonymi na dzień 15 października 2023 r., Gmina uruchomi linie autobusowe, które będą podwozić do lokali wyborczych Mieszkańców poszczególnych miejscowości.

Poniżej zamieszczamy rozkłady jazdy dla każdej linii do pobrania lub wydrukowania. Rozkłady jazdy będą też wywieszone na wskazanych przystankach autobusowych.

Pliki do pobrania:
Opis trasy do lokalu wyborczego: Obwód głosowania nr 1, Urząd Gminy w Rząśni – Rząśnia, ul. 1 Maja 37,
Opis trasy do lokalu wyborczego: Obwód głosowania nr 2, Szkoła Podstawowa w Białej – Biała 63,
Opis trasy do lokalu wyborczego: Obwód głosowania nr 3, Remiza Strażacka w Broszęcinie – Broszęcin 22A,
Opis trasy do lokalu wyborczego: Obwód głosowania nr 4, Remiza Strażacka w Stróży – Stróża 49,
Opis trasy do lokalu wyborczego: Obwód głosowania nr 5, Remiza Strażacka w Suchowoli – Suchowola 32,
Opis trasy do lokalu wyborczego: Obwód głosowania nr 6, Świetlica Wiejska w Będkowie – Będków 33A,
Opis trasy do lokalu wyborczego: Obwód głosowania nr 7, Szkoła Podstawowa w Zielęcinie – Zielęcin 28.


Przypominamy jednocześnie, że informacje dotyczące zarządzonych na niedzielę 15 października 2023 r. wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2023)Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie wyborczym pod adresem: wybory.gov.pl.

Z kolei informacje dotyczące zarządzonego na niedzielę 15 października 2023 r. Referendum Ogólnokrajowego publikowane są w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia pod adresem: rzasnia.eobip.pl (zakładka: Wybory – Referendum Ogólnokrajowe 2023). Mogą Państwo również skorzystać z materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej/Krajowego Biura Wyborczego w dedykowanym serwisie referendalnym pod adresem: referendum.gov.pl.

Podobne wpisy: