Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018 w załączeniu podajemy do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 28aa ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym raport o stanie gminy Rząśnia za rok 2018.

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z ust. 4 wskazanej ustawy “Rada gminy rozpatruje raport (…), podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę.“.

Więcej wiadomości na ten temat przedstawiono w informacji Przewodniczącego Rady Gminy opublikowanej w dniu 21 maja 2019 r.

 

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018,
Raport o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018.