Raport o stanie gminy. Informacja

Informuję Mieszkańców  Gminy Rząśnia o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rząśnia na sesji Rady Gminy Rząśnia planowanej na dzień 28 czerwca 2019 roku  – na której zostanie rozpatrzony raport o stanie Gminy Rząśnia.

Mieszkaniec Gminy Rząśnia, który  chciałby zabrać głos w debacie nad raportem  o stanie Gminy Rząśnia składa  do Przewodniczącego Rady Gminy Rząśnia (Urząd Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 – pokój nr 16) pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 osób.

Zgłoszenia Mieszkańców  do udziału w debacie  składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym  dzień, na który zwołana została sesja, podczas której  ma być przedstawiony raport o stanie Gminy Rząśnia.

Zgodnie z planem  termin zwołania  przedmiotowej sesji przypada na dzień 31 maja 2019 roku. Raport  o stanie Gminy Rząśnia za rok 2018 zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy pod adresem: rzasnia.pl, do  dnia 31 maja  2019 roku.

Przewodniczący
Rady Gminy Rząśnia

(-) Jarosław Popławski


 

Plik do pobrania:
informacja Przewodniczącego Rady Gminy o możliwości udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Rząśnia.