W ślad za Obwieszczeniem Wójta Gminy Rząśnia z dnia 24 maja 2024 r. informującego o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko przedkładamy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia.

Projekt dostępny jest w dniach od 3 czerwca 2024 r. do 24 czerwca 2024 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, 98-332 Rząśnia, w godzinach pracy Urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu  17 czerwca 2024 r. (poniedziałek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Rząśni o godzinie 15.00.

Uwagi do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko należy składać do Wójta Gminy Rząśnia, w okresie od 3 czerwca 2024 r. do 10 lipca 2024 r.

 

Pliki do pobrania:
projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia,
uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia,
prognoza oddziaływania na środowisko – miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia,
załącznik nr 1 do Prognozy oddziaływania na środowisko projektu mpzp,
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia – arkusz nr 1,
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia – arkusz nr 2,
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia – arkusz nr 3,
rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Stróża, Ścięgna, Zabrzezie, gmina Rząśnia – arkusz nr 4 – legenda.

 

Podobne wpisy: