Ograniczenie zużycia wody

Zgodnie z zarządzeniem UGO.0050.29.2019.ANS Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 czerwca 2019 r. wprowadzony uprzednio zakaz poboru wody z gminnej sieci wodociągowej zastępujemy jego ograniczeniem.
Ograniczenie dotyczy m. in. podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych na terenie gminy Rząśnia od dnia podjęcia do odwołania.

Jednocześnie informujemy, iż nadmierne zużycie wody może powodować przekroczenie zdolności produkcyjnych istniejących na terenie gminy Rząśnia ujęć wody a w konsekwencji doprowadzić do znaczących spadków ciśnienia wody w wodociągu uniemożliwiających normalne korzystanie lub do całkowitego braku wody.

 

Plik do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ograniczenia podlewania ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, terenów zielonych, upraw rolnych oraz napełniania basenów i oczek wodnych z wodociągu gminnego.