Archiwa kategorii: Narodowy Spis Powszechny

Narodowy Spis Powszechny 2021

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym (12-24.11.2021)

Od 12 do 24 listopada 2021 r. zostanie przeprowadzone badanie kontrolne. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych, dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji. Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie spis.gov.pl lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego, ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc. Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na stronie: spis.gov.pl .

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021).

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 roku (12-24 listopada 2021).

Źródło: spis.gov.pl.

Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Od 1 kwietnia do 30 września br. (do godzimy 24:00) trwał Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Jest to badanie statystyczne realizowane jest raz na 10 lat w niemal każdym kraju na świecie, zgodnie z zaleceniami i standardami organizacji międzynarodowych, takich jak UE i ONZ.
Spis powszechny to najważniejsze badanie i źródło danych, które pozwala zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spis powszechny obejmuje całą populację ludności i mieszkań danego kraju.
Udział w tegorocznym Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań był obowiązkowy. Jest to związane ze strategicznym znaczeniem tego badania dla funkcjonowania systemów informacyjnych państwa, lokalnych samorządów oraz biznesu. Uzyskane podczas spisu powszechnego dane są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata. W przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.
Wyniki spisów powszechnym umożliwiają również dokonywanie porównań międzynarodowych. W przypadku krajów należących do Unii Europejskiej, dane statystyczne zbierane podczas spisów powszechnych mają bezpośrednie przełożenie na wysokość dotacji unijnych oraz liczbę miejsc w Parlamencie Europejskim.

Spisy powszechne w niepodległej Polsce przeprowadzane są od 1921 r. Z wynikami tych badań można zapoznać się na stronie Głównego Urzędu Statystycznego: https://stat.gov.pl/spisy-powszechne/narodowe-spisy-powszechne/.
Pierwsze wyniki zakończonego właśnie Narodowego Spisu Powszechnego 2021 zostaną opublikowane już w styczniu 2022 r.

Koniec Spisu Powszechnego to okazja do podziękowania wszystkim, którzy wypełnili obowiązek spisowy i wzięli udział w badaniu. Realizacja spisu wymagała wysiłku ze strony pracowników statystyki publicznej oraz pracowników Gminnych Biur Spisowych. Duże znaczenie dla powodzenia spisu miało zaangażowanie lokalnych społeczności i instytucji oraz innych liderów społeczności lokalnych. Dziękujemy wszystkim, którzy przez ostatnie 6 miesięcy nieustanie przypominali, że wszyscy #LiczymySięDlaPolski i każdy z nas powinien wziąć udział w spisie powszechnym.

Przypominamy, że oprócz Narodowego Spisu Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 (NSP 2021), który zakończył się 30 września 2021 r., statystyka publiczna prowadzi również liczne badania, m.in. ankietowe.
Wykaz oraz harmonogram badań ankietowych wraz z zakresem danych zbieranych w badaniach dostępny jest na stronie: http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2021/harmonogram.htm.
Gwarantujemy, że stosowane przez statystykę publiczną narzędzia oraz procedury w zakresie bezpieczeństwa zapewniają całkowitą ochronę gromadzonych informacji.
Państwa udział w badaniach statystycznych prowadzonych przez GUS jest niezwykle ważny i cenny dla statystyki publicznej.
Biorąc udział w badaniach statystycznych, mają Państwo wpływ na proces podejmowania strategicznych decyzji, które obejmują różne aspekty naszego życia, takie jak praca, edukacja, opieka zdrowotna.

Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Źródło: Główny Urząd Statystyczny.

Sprawdź lokalizację punktów spisowych w Twojej okolicy

Do 30 września br. trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który dotyczy wszystkich mieszkańców naszego kraju. Udział w spisie jest obowiązkowy, a za jego niewypełnienie przewidziana jest kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Wszyscy, którzy jeszcze nie wywiązali się z tego obowiązku, mogą wypełnić formularz spisowy samodzielnie na stronie: https://spis.gov.pl/.

Wspomniany wyżej samospis internetowy jest podstawową i zarazem najwygodniejszą formą udziału w Narodowym Spisie Powszechnym. Aby z niej skorzystać, wystarczy posiadać komputer lub smartfon z dostępem do Internetu. Z myślą o wszystkich tych, którzy nie mają możliwości samodzielnego spisania się przez Internet w domu, na terenie całego kraju powstały liczne punkty spisowe, gdzie można wypełnić formularz spisowy samodzielnie lub korzystając z pomocy dyżurujących urzędników.

Listę punktów spisowych działających w każdym województwie można sprawdzić na stronie: https://spis.gov.pl/punkty_spisowe. Listy można pobrać klikając w odpowiednie województwo na mapie lub jego nazwę na liście pod mapą.

Oprócz adresów, zestawienie zawiera również telefony kontaktowe. Zachęcamy, aby przed udaniem się do wybranego punktu, skontaktować się z nim telefoniczne, aby sprawdzić godziny otwarcia oraz obowiązujące w placówce zasady epidemiologiczne związane z pandemią Covid-19.

Wszystkich niespisanych zachęcamy do jak najszybszego udziału w Spisie Powszechnym, gdyż w ostatni dzień spisu – w czwartek, 30 września, ruch na stronie spis.gov.pl oraz infolinii spisowej może być nasilony, co może skutkować trudnościami w zalogowaniu się lub dłuższym czasem oczekiwania na połączenie.

Przypominamy, że również do 30 września br. wywiady spisowe realizują rachmistrzowie. Rachmistrz może odwiedzić Cię w miejscu zamieszkania lub zadzwonić z numeru 22 828 88 88.

Sprawdź lokalizację punktów spisowych w Twojej okolicy

Sprawdź lokalizację punktów spisowych w Twojej okolicy

Źródło: spis.gov.pl.

Noc spisowa w Rząśni

Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk działając jako Gminny Komisarz Spisowy oraz Gminne Biuro Spisowe w Rząśni zapraszają już w najbliższą sobotę 25 września 2021 r. w godz. 14:00 – 20:00 na ogólnopolską akcję Głównego Urzędu Statystycznego pod nazwą „Noc Spisowa”!

Punkt spisowy będzie czynny w podanych wyżej godzinach w Urzędzie Gminy w Rząśni przy ul. 1 Maja 37. Z pomocą pracowników Urzędu Gminy będą Państwo mogli spełnić obowiązek spisu w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

Do spisu należy przygotować:
– pesel,
– nazwisko rodowe matki,
– pesele oraz dane osobowe wszystkich domowników wspólnie zamieszkujących,
– dane dotyczące powierzchni mieszkania, ilość pokoi i kuchni z oknem, sposób ogrzewania, rok oddania budynku do użytku, itp.
Pamiętaj:
– udział w spisie powszechnym jest obowiązkowy,
– jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników,
– Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września 2021 r.
Nadal można też spisać się przez Internet za pośrednictwem strony spis.gov.pl oraz telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 – 99 – 99.

Ważne – jeden członek rodziny może spisać wszystkich domowników pod warunkiem posiadania nr pesel wszystkich domowników i innych danych m.in. jak: wykształcenie, wykonywany zawód, miejsce pracy z adresem.

Noc spisowa w Rząśni

Noc spisowa w Rząśni

Infolinia spisowa będzie działać dłużej

Od 13 do 30 września br. infolinia spisowa, działająca pod numerem 22 279 99 99, będzie do Państwa dyspozycji każdego dnia – również w soboty i niedziele – w godzinach od 8:00 do 20:00 (opłata za połączenie zgodna z taryfą operatora).

Dzwoniąc na infolinię spisową można nie tylko wypełnić obowiązek spisowy, ale również zweryfikować tożsamość rachmistrza. Dokonanie spisu przez telefon nie trwa długo – zajmuje tylko około 10 minut.

Przypominamy, że udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań jest obowiązkowy, a za odmowę uczestnictwa w tym badaniu grozi kara grzywny w wysokości do 5 tys. zł. Spis Powszechny trwa tylko do 30 września 2021r. – to ostatni dzień, kiedy można wypełnić formularz spisowy. Nie warto czekać do ostatniej chwili.

Spis przez telefon to tylko jedna z dostępnych opcji. Spisu można dokonać również za pomocą aplikacji spisowej dostępnej na stronie https://spis.gov.pl . Samospis przez Internet możliwy jest 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Punkty spisowe działają stacjonarnie również w urzędach gmin (w godzinach ich pracy) oraz mobilnie w wielu innych miejscach, o czym informują lokalne media. Z osobami, które nie zdecydują się spisać samodzielnie, może kontaktować się – osobiście lub telefonicznie, rachmistrz spisowy. Rachmistrzowie dzwonią z numerów 22 828 88 88 lub 22 279 99 99.

Wszystkie dane uzyskiwane w badaniach statystycznych, w tym również w Spisie Powszechnym, są poufne i podlegają szczególnej ochronie. Dzięki danym zebranym w spisie powszechnym możliwe będzie efektywne planowanie rozwoju Polski na poziomie centralnym i lokalnym.

Infolinia spisowa będzie działać dłużej

Infolinia spisowa będzie działać dłużej

Mobilny Punkt Spisowy w Rząśni

Informujemy, że w związku z przeprowadzanym na terenie całego kraju przez Główny Urząd Statystyczny i trwającym do 30 września 2021 r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w najbliższą niedzielę 12 września 2021 r. w budynku po byłym Urzędzie Gminy w Rząśni przy ul. Kościuszki 16 czynny będzie Mobilny Punkt Spisowy w którym można będzie dopełnić obowiązku spisowego.

Mobilny Punkt Spisowy czynny będzie w godzinach 9:00 – 17:00.

Punkt obsługiwany będzie przez pracowników Urzędu Gminy w Rząśni. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu z numerem PESEL.


Przypominamy jednocześnie, że informacje zebrane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki nim lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Dane zbierane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań są chronione tajemnica statystyczną, za złamanie której grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Zostaną one udostępnione jedynie w formie wynikowych informacji statystycznych, które posłużą w procesach podejmowania ważnych decyzji strategicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, a także krajowym.

Nie odkładajmy spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić w następujący sposób:
– internetowo na stronie spis.gov.pl,
– w każdym urzędzie miasta/gminy
(w Urzędzie Gminy w Rząśni również działa czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu punkt spisowy),
– telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 – 99 – 99.

Mobilne Punkty Spisowe w Białej i Stróży

Spisowy#TetrisChallenge. Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych

Urząd Statystyczny w Łodzi organizuje konkurs dla uczniów klas I-III. Spisowy #TetrisChallenge.

Celem Konkursu jest:
– popularyzacja wiedzy na temat Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021,
– wytworzenie w społeczeństwie pozytywnej opinii o spisie powszechnym, zwiększenie zainteresowania dokonaniem samospisu oraz zbudowanie zaufania do rachmistrzów spisowych,
– rozbudzenie pasji, kreatywności i pomysłowości uczestników.

Tematem Konkursu jest Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Zadaniem Uczestnika jest wykonanie zdjęcia, zgodnego z założeniami zabawy #TetrisChallenge, promującego w sposób oryginalny, pomysłowy i kreatywny zagadnienia związane z Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań (np. sposoby realizacji spisu, wyposażenie rachmistrza spisowego, publikacji wyników Narodowego Spisu Powszechnego). Zdjęcie musi być zrobione z góry, a osoby i rzeczy ułożone jak klocki na planszy w popularnej grze komputerowej Tetris.

Uczestnikami Konkursu, mogą być uczniowie klas I-III szkół podstawowych wspierani przez osoby starsze (członków rodzin lub opiekunów) z terenu województwa łódzkiego, posiadający zgodę rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Więcej informacji na stronie internetowej konkursu: https://lodz.stat.gov.pl/nsptetris.

Plik do pobrania:
regulamin konkursu,
załącznik nr 1 do Regulaminu (zgłoszenie do konkursu).

 Spisowy#TetrisChallenge. Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.


Spisowy#TetrisChallenge. Konkurs dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Mobilne Punkty Spisowe w Białej i Stróży

Informujemy, że w związku z przeprowadzanym na terenie całego kraju przez Główny Urząd Statystyczny i trwającym do 30 września 2021 r. Narodowym Spisem Powszechnym Ludności i Mieszkań w najbliższą niedzielę 5 września 2021 r. w Białej i Stróży czynne będą Mobilne Punkty Spisowe w których można będzie dopełnić obowiązku spisowego.

Mobilny Punkt Spisowy w Białej mieścił się będzie w budynku Remizy Strażackiej i czynny będzie w godzinach 12:00 – 17:00.

Mobilny Punkt Spisowy w Stróży mieścił się będzie w budynku Remizy Strażackiej i czynny będzie w godzinach 11:00 – 16:00.

Punkty obsługiwane będą przez rachmistrzów spisowych oraz pracownika Urzędu Gminy w Rząśni. Należy pamiętać o zabraniu ze sobą dokumentu z numerem PESEL.


Przypominamy jednocześnie, że informacje zebrane w trakcie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki nim lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Dane zbierane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań są chronione tajemnica statystyczną, za złamanie której grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności. Zostaną one udostępnione jedynie w formie wynikowych informacji statystycznych, które posłużą w procesach podejmowania ważnych decyzji strategicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, a także krajowym.

Nie odkładajmy spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić w następujący sposób:
– internetowo na stronie spis.gov.pl,
– w każdym urzędzie miasta/gminy
(w Urzędzie Gminy w Rząśni również działa czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu punkt spisowy),
– telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 – 99 – 99.

Mobilne Punkty Spisowe w Białej i Stróży

Mobilne Punkty Spisowe w Białej i Stróży

Przypomnienie o konieczności spełnienia obowiązku spisowego!

Przypominamy, że na każdym mieszkańcu Polski spoczywa obowiązek wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. 

Do końca spisu pozostało już tylko 30 dni! Spis trwa tylko do dnia 30 września 2021 r.

Najdogodniejszą i obowiązkową formą udziału w spisie pozostaje samospis. Można go wykonać o każdej porze na dowolnym urządzeniu mobilnym podłączonym do Internetu, w domu lub gminnym punkcie spisowym.

Nie odkładaj spisu na ostatnią chwilę. Obowiązku spisowego można dopełnić w następujący sposób:
– internetowo na stronie spis.gov.pl,
– w każdym urzędzie miasta/gminy
(w Urzędzie Gminy w Rząśni również działa czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu punkt spisowy),
telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 – 99 – 99.

Udział w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 jest obowiązkowy. Odmowa udziału w spisie powszechnym wiąże się z możliwością nałożenia kary grzywny przez sąd, co jest ujęte w art. 57 ustawy o statystyce publicznej  w wysokości nawet do 5 tysięcy złotych.

W razie wątpliwości można zadzwonić na infolinię spisową: 22 279 – 99 – 99 lub zadać pytanie przez stronę internetową GUS: https://stat.gov.pl/pytania-i-zamowienia/pytanie-o-narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan. Na pytania o spis powszechny zadane w mediach społecznościowych GUS nie udziela regularnych odpowiedzi.

Przypomnienie o konieczności spełnieniu obowiązku spisowego!

Przypomnienie o konieczności spełnieniu obowiązku spisowego!

Spisobus Narodowego Spisu Powszechnego w Rząśni

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 sierpnia 2021 r. na parkingu przed Zespołem Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni, ul. 1 Maja 16 w godzinach 9.00-14.00 będzie stał SPISOBUS, w którym wszyscy mieszkańcy z terenu Gminy Rząśnia, którzy nie dopełnili jeszcze obowiązku spisu będą mogli tego dokonać – SPISOBUS będzie obsługiwany przez pracowników Urzędu Statystycznego z Łodzi.

Prosimy o zabranie dowodów osobistych w celu sprawnego przeprowadzenia spisu.


Przypominamy jednocześnie, że do końca września Główny Urząd Statystyczny przeprowadza na terenie całego kraju Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań. Informacje zebrane od milionów Polaków – w tym od nas samych – poszerzą i zaktualizują wiedzę o naszym kraju i jego mieszkańcach. Dzięki nim lepiej poznamy potrzeby i wyzwania, z którymi mierzymy się w codziennym życiu.

Udział w spisie jest obowiązkowy, a za odmowę udziału w badaniu może zostać nałożona kara grzywny nawet do 5 tysięcy złotych.

Spisać się można:
– internetowo na stronie spis.gov.pl,
– w każdym urzędzie miasta/gminy.

W Urzędzie Gminy w Rząśni również działa czynny codziennie w godzinach pracy Urzędu punkt spisowy.

Spisać się można także:
– telefonicznie na infolinii spisowej pod numerem telefonu 22 279 99 99,
– u rachmistrza spisowego, który może do Państwa zadzwonić.

Dane zbierane w ramach Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań są chronione tajemnica statystyczną, za złamanie której grozi nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Zostaną one udostępnione jedynie w formie wynikowych informacji statystycznych, które posłużą w procesach podejmowania ważnych decyzji strategicznych na szczeblu lokalnym, regionalnym, a także krajowym.

Spisobus w Rząśni

Spisobus w Rząśni