Wycieczka “U źródeł Państwa Polskiego”

W związku z setną rocznicą odzyskania niepodległości Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni – Filia w Stróży zachęca do uczestnictwa w wędrówce po terenach, gdzie tworzyły się zręby państwowości polskiej i fundamenty chrześcijaństwa – wycieczkę Poznań-Gniezno. Wyjazd odbędzie się 30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek). Zgłoszenia w Bibliotece bądź telefonicznie pod numerem: 44 632-52-88 lub 609-623-597. Szczegóły […]

UOKiK ostrzega

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów prowadzi kampanię informacyjną, której celem jest ostrzeżenie zwłaszcza starszych osób przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi. Skala problemu jest duża – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, […]

Informacja o koloniach letnich

Wójt Gminy oraz Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rząśni organizuje kolonie letnie  w  miejscowości Chłapowo.                    Termin kolonii od 05.08.2018r. do 14.08.2018r. dla dzieci w wieku od 7 do 15 lat z rodzin korzystających z pomocy tutejszego Ośrodka. Osoby zainteresowane proszone są o zgłaszanie się do GOPS-u w Rząśni w terminie do 30.05.2018r.

Spotkania sołeckie – zaopiniowanie projektu uchwały – napoje alkoholowe

Wójt Gminy Rząśnia  zaprasza Mieszkańców poszczególnych sołectw na zebrania wiejskie, które odbędą się w poszczególnych sołectwach według zamieszczonego poniżej  harmonogramu. Przedmiotem zebrań jest zaopiniowanie projektu uchwały Rady Gminy Rząśnia w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Rząśnia oraz zasad usytuowania na terenie Gminy Rząśnia miejsc sprzedaży i podawania napojów […]

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 r. Jednym z warunków niezbędnych do spełnienia jest obligatoryjne ubezpieczenie przynajmniej jednego z rodziców (opiekuna prawnego) w KRUS.   Podstawą skierowania dziecka jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą stanowiący załącznik do rozporządzenia Mini...

Informacja dotycząca naboru na montaż paneli fotowoltaicznych

Uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną, tj. montażu odnawialnych źródeł energii (instalacji fotowoltaicznych) przez Mieszkańców. W dniu 3 kwietnia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego została ogłoszona uchwała zmieniająca zasady udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Rząśnia na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i […]

Informacja – budowa drogi – udostępnienie kanału technologicznego

Gmina Rząśnia jako zarządca dróg gminnych na terenie gminy Rząśnia, zawiadamia o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi oraz o możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego w ramach inwestycji pod nazwą “Przebudowa drogi gminnej Nr 109219E w miejscowości Gawłów w zakresie wykonania nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na działkach o nr ewid. 185, 268 obręb Gawłów o […]

Dyżury psychologa w Rząśni

Uprzejmie informujemy, że od dnia 17 kwietnia 2018 r. w godzinach 16:00 – 20:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rząśni przy ul. 1 Maja 16A (I piętro) odbywać się będą bezpłatne dyżury psychologa Dr Teresy Wolnowskiej Cierniak. Planowo, dla szukających porady mieszkańców gminy Rząśnia, psycholog będzie dostępny w każdy drugi wtorek miesiąca w podanych […]

Popołudnie z biznesem – fundusze na rozwój Twojej firmy

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem – fundusze na rozwój Twojej firmy”, które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca – 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów. Spotkania kierowane są do przedsiębiorców z naszego regionu. […]

Odznaczenia dla Sołtysów

Na ostatniej sesji Rady Gminy miało miejsce oficjalne wręczenie pamiątkowych odznaczeń dla Sołtysów Naszej Gminy przyznanych przez Stowarzyszenie Sołtysów i Marszałka Województwa Łódzkiego w ramach obchodów Dnia Sołtysa, które odbyły się 11 marca 2018 roku w Teatrze Wielkim w Łodzi. Wójt Gminy Rząśnia – Tomasz Stolarczyk, wraz z Przewodniczącym Rady Gminy – Andrzejem Szydłowskim wręczyli […]

Strona 5 z 114« Pierwsza...34567...102030...Ostatnia »