Informacja dla Beneficjentów programu ,,Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia” z lat 2011-2012

W związku z planowanym przekazaniem na Mieszkańca prawa własności zestawu kolektora słonecznego montowanego w ramach projektu “Słoneczne Dachy Gminy Rząśnia” w latach 2011 – 2012, Urząd Gminy w Rząśni zobowiązuje Mieszkańców do uregulowania wszelkich zaistniałych, zaległych zmian w tytule prawa własności do nieruchomości na której są zainstalowane wyżej wymienione zestawy. Przypominamy, że zgodnie z §4 […]

PUP w Pajęcznie. Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych Nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, niezatrudniającego pracowników, w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Pajęcznie ogłasza, że w dniach 02.06 – 15.06.2020 r. odbędzie się nabór wniosków o udzielenie […]

Kastracja i sterylizacja zwierząt domowych

Informujemy, że od 15 czerwca 2020 r. mieszkańcy Gminy Rząśnia będą mogli skorzystać z dofinansowania do zabiegów weterynaryjnych w ramach “Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Rząśnia w 2020 r.”. Realizacja zadania związanego z ograniczeniem populacji bezdomnych zwierząt obejmuje sterylizację i kastrację zwierząt domowych stanowiących własność mieszkańców Gminy Rząśnia. […]

Rolniku zgłoś zwierzęta przez Internet!

Portal IRZplus (https://irz.arimr.gov.pl) jest darmowym narzędziem służącym do składania zgłoszeń zwierzęcych dotyczących bydła, owiec, kóz i świń za pośrednictwem sieci Internet. Aplikacja umożliwia w szybki i wygodny sposób składania zgłoszeń zwierzęcych bez wizyty w biurze powiatowym ARiMR. Portal IRZplus umożliwia: 1. Składanie dokumentów IRZ dotyczących: – rejestracji siedziby stada, – rejestracji zwierząt gospodarskich oznakowanych, – […]

Informacja o godzinach otwarcia PSZOK-u

Urząd Gminy w Rząśni informuje, że od 2 czerwca 2020 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78 B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. PSZOK czynny będzie: – poniedziałek: 12:00 – 20:00, – wtorek – piątek: 8:00 – 20:00, – sobota: 8:00 – 16:00. W dni […]

#KupujŚwiadomie #Produktpolski

Gmina Rząśnia włącza się w prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi razem z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa kampanię informacyjną „Kupuj świadomie- Produkt polski”. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi konsumenta na temat znaczenia świadomych decyzji zakupowych i wsparcia krajowego rolnictwa. Wybierając produkt krajowego pochodzenia wspierasz rolników, przedsiębiorców i firmy działające na terenie Polski, a także […]

Otwarcie kompleksu sportowego w Rząśni oraz boiska w Białej

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) otwarty zostaje Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni oraz boisko sportowe w Białej, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa: – zachowaniu dystansu społecznego, – ograniczonej liczbie osób (obowiązujące limity poniżej), – weryfikacji uczestników (zgłaszanie do opiekuna obiektu osób wchodzących), – obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i […]

Tryb pracy Ośrodka Zdrowia od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Pacjenci, od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zaczynamy działać bardziej stacjonarnie, jednakże wszelkie wizyty w Ośrodku muszą być poprzedzone kontaktem telefonicznym. Lekarze POZ będą wyznaczać terminy przyjęć pacjentom, którzy wymagają badania fizykalnego podczas wcześniejszej teleporady. Wznawia częściowo pracę punkt pobrań (na razie 1 dzień w tygodniu – w środę). Będziemy pobierać materiał do badań […]

ARiMR. Nabory wniosków: materiał siewny, grupy producenckie

Materiał siewny 2020 – ruszył nabór wniosków Od 25 maja do 25 czerwca rolnicy mogą składać w ARiMR wnioski o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. W poniedziałek, 25 maja, ruszył nabór wniosków o dopłaty do materiału siewnego za 2020 rok. Wnioski można […]