Informacja o planowanych pracach na przejeździe kolejowym w Białej

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości otrzymaną informację o planowanych pracach torowych na przejeździe kolejowym w km 39,470 w ciągu drogi powiatowej, w miejscowości Biała w dniach 9 – 15 września 2019 r. (termin zmieniony po piśmie aktualizującym przesłanym przez wykonawcę) w związku z którymi zostanie wprowadzona czasowa organizacja ruchu. W ramach prac przedmiotowy przejazd […]

Informacja dotycząca stypendiów szkolnych

Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020  należy składać  do 15 września 2019 r.  w GZO  (w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Rząśni  – 2 piętro). Wnioski do odebrania na miejscu. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia, oświadczenia przedstawiające dochód za miesiąc sierpień br. (dochód nie może przekroczyć […]

Podpisanie umowy dotacji dla powiatu pajęczańskiego

W gabinecie Wójta Gminy Rząśnia Tomasza Stolarczyka odbyło się uroczyste podpisanie umowy w myśl której Gmina Rząśnia udziela Powiatowi Pajęczańskiemu pomocy w formie dotacji celowej w kwocie 1 800 000 zł w roku 2019 z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 3500E na odcinku Pajęczno – Rząśnia – Będków w miejscowości Pajęczno […]

Druga połowa wakacji w Kodraniu

Wakacje to najbardziej magiczny i tajemniczy czas w całym roku. Odpoczywamy, a zarazem przeżywamy niesamowite i pamiętne chwile. O takie chwile zadbali  Gminny Dom Kultury oraz Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni, Filia w Kodraniu, przygotowując ofertę letnich zajęć. Czas niestety nieubłaganie upływa i tak dotarliśmy do końca wakacji, więc czas na podsumowanie ich drugiej połowy. […]

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pamiętamy.

1 września 1939 r. wojska niemieckie bez wypowiedzenia wojny przekroczyły o świcie na całej niemal długości granice Rzeczypospolitej, rozpoczynając tym samym pierwszą kampanię II wojny światowej – największej wojny światowej w historii, trwającej od 1 września 1939 do 2 września 1945.

Informacja o przeglądzie instalacji solarnych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zapisami umowy zawartej między Gminą Rząśnia, a firmą ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp. K. ul. Jagiełły 60, 42 – 202 Częstochowa, Wykonawca rozpocznie realizację przeglądów serwisowych instalacji solarnych zamontowanych 2018 roku w ramach projektu pn. „Słoneczne Dachy Gmin Rząśnia i Lgota Wielka”. Przeglądy serwisowe będą wykonywane przez Firmę:  ECO-TEAM Sp. […]

Energetyczny tornister w Gminie Rząśnia

W dniu 29 sierpnia 2019 r. pięcioro dzieci (4 dziewczynki i 1 chłopiec), z terenu gminy Rząśnia rozpoczynających naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej, zostało obdarowanych tornistrami z pełnym wyposażeniem szkolnym. Wyprawka została sfinansowana z partnerskiego programu Fundacji PGE i spółek Grupy Kapitałowej PGE w ramach akcji łódzkich energetyków pod nazwą “Energetyczny tornister”. Uroczystego wręczenia […]

Stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na terenie całego kraju

Zgodnie z informacją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zawiadamiamy, iż Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające pierwszy stopień alarmowy ALFA i ALFA-CRP na obszarze całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od środy 28 sierpnia 2019 r. (od godz. 00:01) do wtorku 3 września 2019 r. (do godziny 23:59). Wprowadzenie stopnia alarmowego ma charakter prewencyjny i jest […]

GSPS 2019 za nami. Relacja z wydarzenia

Za nami piąta już, trwająca od popołudnia w czwartek 15 sierpnia do północy w niedzielę 18 sierpnia 2019 r., edycja Gramy Szybko Pomagamy Skutecznie #GSPS. W tych dniach, grupa kilkunastu zapaleńców z całej Polski budynek pałacyku w Stróży przekształciła w centrum polskiego speedrunningu, czyli – w wielkim skrócie, na przechodzeniu gier w jak najkrótszym czasie. […]