Zaproszenie na I sesję Rady Gminy Rząśnia

Uprzejmie zapraszamy na I sesję nowo wybranej Rady Gminy Rząśnia, która – zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Sieradzu II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Rząśnia wybranej w dniu 21 października 2018 r. odbędzie się w dniu 21 listopada 2018 r. (środa) o godz. 10:00 w sali […]

Zaproszenie ŁODR z/s w Bratoszewicach RZD Pajęczno

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Pajęczno zaprasza na szkolenie rolnicze na temat: “Ubezpieczenia społeczne oraz majątkowe”. Data: 14 listopada 2018 r. (środa) godz. 10:00. Miejsce szkolenia: sala posiedzeń Urzędu Miejskiego w Pajęcznie. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Harcerze z Rząśni pełnili wartę przy Grobie Nieznanego Żołnierza

Cmentarz jest miejscem gdzie spoczywają nasi najbliżsi, ale również Ci których nie znamy, ale dzięki którym żyjemy, ponieważ to oni walczyli za naszą ojczyznę i za nią oddali swoje życie. W dniu 1 listopada 2018 roku harcerze z 7 Drużyny Starszoharcerskiej „ISKRA” z Rząśni wraz ze swoją drużynową sam. Anną Czyżycką oddali cześć i hołd […]

Tej, co nie zginęła… Uroczyste obchody 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości

W 100 Rocznicę Odzyskania Niepodległości, po 123 latach niewoli, z pochyloną głową, pełni zadumy i bolesnego skupienia, pragniemy uczcić pamięć poległych, pomordowanych i zaginionych. Pragniemy oddać hołd wszystkim Przodkom, którzy walczyli o wolność dla przyszłych pokoleń – o wolność dla nas. Bez względu na różnice, jakie je dzieliły – jedno ich łączyło – Wolna Niepodległa […]

Informacja dot. spotkania

Urząd Gminy w Rząśni zawiadamia mieszkańców wsi Żary, że w dniu 5 listopada 2018 r. o godz. 14:00 na sali konferencyjnej (pok. nr 15) w budynku Urzędu Gminy odbędzie się spotkanie w sprawie odprowadzenia wód opadowych wzdłuż jezdni drogi gminnej, działka nr ewid. 277, obręb Żary. Zainteresowanych prosimy o przybycie.

Ślubujemy! Uroczyste pasowanie na ucznia

22 października uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej złożyli uroczyste ślubowanie. W tym roku do pasowania na ucznia przystąpiło 14-ro dzieci. Na pamiątkę każdy otrzymał Dyplom Akt Pasowania na Ucznia. 22 października od samego rana panowała świąteczna atmosfera. Odświętnie ubrani pierwszoklasiści, przepiękna dekoracja – wszystko po to, aby ślubowanie uczniów klasy I wypadło […]

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Uprzejmie informujemy, że w kasie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. Kościuszki 16 (pokój nr 7), w dniach 29-30 października 2018 r. (poniedziałek-wtorek) dokonywane będą wypłaty zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za II półrocze 2018 r. wszystkim rolnikom, którzy zaznaczyli we wniosku płatność gotówkową. Rolnikom, którzy we wniosku zaznaczyli […]

Uwaga! Zmiana czasu na czas zimowy

Uprzejmie przypominamy wszystkim Mieszkańcom, że w najbliższy weekend, w nocy z soboty (27 października 2018 r.) na niedzielę (28 października 2018 r.) nastąpi zmiana czasu z letniego na zimowy. Tym razem cofniemy czas o godzinę z godziny 3:00 na 2:00, zyskując dodatkową godzinę.  Należy również pamiętać o odpowiedniej regulacji zegarów itp. urządzeń. Wspomniana korekta wskazań […]

Ogłoszenie uproszczonej oferty realizacji zadania publicznego

Na podstawie art.19a ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r, poz.450 z późn. zm)  Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości treść oferty na realizację zadania publicznego pn. „Seniorzy z Rząśni z góralami dla Niepodległej”  w okresie  od 01.11.2018 do 30.11.2018 […]