Informacja dotycząca sposobu składania wniosków na montaż kotłów

Informacja dotycząca składania wniosków w naborze wniosków na montaż kotłów gazowych, na biomasę, olej i kotłów węglowych. Składanie wniosków w formie papierowej odbywa się w Punktach Obsługi Klienta zlokalizowanych w Hali Sportowej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni, ul. 1 Maja 16 z uwzględnieniem wszystkich niezbędnych środków bezpieczeństwa. Godziny otwarcia punktów: […]

Ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego informuje o wydaniu ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem. Poniżej zamieszczamy również wskazówki dotyczące sposobu zachowania się w przypadku wystąpienia burz z nawałnicami deszczu i gradu. TREŚĆ OSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNEGO NR  43 Nazwa biura: IMGW-PIB Biuro Prognoz Meteorologicznych w Poznaniu Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/ 2 Obszar: województwo […]

Informacja o zmianie godzin otwarcia PSZOK

Urząd Gminy w Rząśni informuję, że od 18 czerwca 2020 r. zmieniają się godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który mieści się w Rząśni (Nr 78B) w sąsiedztwie oczyszczalni ścieków. PSZOK czynny będzie: – poniedziałek: nieczynny, – wtorek – piątek: 11:00 – 19:00, – sobota: 8:00 – 16:00. W dni ustawowo wolne od […]

Ogłoszenie wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania lokalu użytkowego w najem oraz sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rząśnia wraz z załącznikami. Plik do pobrania: – Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie przeznaczenia do oddania […]

Informacja o naborze wniosków na przydomowe oczyszczalnie

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że przystępujemy do realizacji kolejnego etapu przedsięwzięcia związanego z przeobrażaniem Naszej Gminy w ekologiczną polegającego na budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Rząśnia. Wójt Gminy Rząśnia na podstawie  Uchwały Nr XLIV/288/2018 Rady Gminy Rząśnia  z dnia 27 lipca 2018 r.  (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2018r. poz. 4006) w sprawie […]

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

Wójt Gminy Rząśnia podaje do publicznej wiadomości informację  o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o  Powszechnym Spisie  Rolnym w 2020 r., spisu rolnego, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Rząśnia. Powszechny spis […]

Specjaliści w Ośrodku Zdrowia w Rząśni

BEZPŁATNE BADANIE SŁUCHU W dniu 26 czerwca (piątek) od godziny 9:00 w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni będzie można wykonać bezpłatne badanie słuchu. Badanie przeprowadzi firma OTOMED, Przemysław Kozaczka. Zapisy na bezpłatne badanie słuchu są prowadzone w rejestracji GOZ Rząśnia. Informujemy, że w dniu 26 czerwca 2020r. (piątek) od godziny 13:30 w ramach świadczeń zdrowotnych […]

Informacja o naborze wniosków na montaż kotłów

Szanowni Mieszkańcy, uprzejmie informujemy, że przystępujemy do kolejnego naboru wniosków na montaż kotłów gazowych, kotłów na biomasę (pellet i inne) klasy 5-ekoprojekt, kotłów węglowych klasy 5-ekoprojekt i kotłów olejowych. 1. Dofinansowanie Dofinansowanie udzielane jest dla: – kotłów gazowych – 80% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 18.000,00 zł brutto, – kotłów na biomasę (pellet i inne) […]

Powszechny Spis Rolny 2020

Powszechny Spis Rolny 2020 zostanie przeprowadzony w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 r. na terenie całego kraju, według stanu w dniu 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy, a użytkownicy gospodarstw rolnych są zobowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Obowiązek realizacji spisu nakłada na państwa członkowskie Unii Europejskiej rozporządzenie Parlamentu Europejskiego […]

#gaszynchallege w Gminie Rząśnia

W ostatnim czasie również na terenie naszej gminu niezwykłą popularnością cieszy się podejmowanie wyzwania w ramach akcji #gaszynchallege. Inicjatywa polegająca na wykonywaniu przez osoby nominowane 10 pompek. Jeżeli wykonają one ćwiczenie, wpłacają minimum 5 zł, jeżeli nie, wpłacają minimum 10 zł na konto wybranego dzieciaka. Osoby nominowane mają 48 godzin na wykonanie zadania i mogą […]