Dwa miliony złotych dla Gminy Rząśnia

W dniu dzisiejszym, w Czarnożyłach, podczas spotkania z Ministrem Rozwoju i Technologii Waldemarem Budą i Posłem na Sejm RP Pawłem Rychlikiem wójtowie, burmistrzowie oraz samorządowcy z naszego regionu zostali poinformowani o przyznaniu ich gminom środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych (Edycja szósta – PGR). Jedną z gmin która otrzymała wysokie dofinansowanie […]

12. edycja Narodowego Czytania w naszej gminie

Za nami 12. edycja Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą była powieść „Nad Niemnem” zasłużonej polskiej pisarki, Elizy Orzeszkowej. Dzieło podejmujące tematykę powstania styczniowego zostało po raz pierwszy opublikowane w 1888 r. W tym roku Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni wraz z filiami przeprowadziła Narodowe Czytanie w pięknej i naturalnej scenerii gdzie spotkaliśmy się z rodzinami Bohatyrowiczów, […]

Numery oraz granice obwodów głosowania i wyznaczone siedziby obwodowych komisji wyborczych

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 12 września 2023 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Istotną zmianą w […]

Przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej

W załączeniu podajemy do publicznej wiadomości Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej działkę gruntową nr 406 o pow. 0,14 ha znajdującą się w miejscowości Rekle, gmina Rząśnia, powiat pajęczański. Plik do pobrania: – Ogłoszenie Wójta Gminy Rząśnia o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej obejmującej […]

Nowe drogi w gminie Rząśnia oficjalnie otwarte

W ubiegły piątek 8 września 2023 r. w Białej odbyła się uroczystość otwarcia przebudowanych dróg powiatowych 3507E Biała – Suchowola oraz dwóch odcinków drogi 3500E Pajęczno – Biała – Będków. W uroczystości jako gospodarz gminy obok między innymi Wojewody Łódzkiego Karola Młynarczyka, Posłanki na Sejm RP Beaty Mateusiak – Pielucha, Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezydenta […]

Erasmus+ „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów”

Przypominamy, że Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rząśni dzięki dofinansowaniu ze środków programu Komisji Europejskiej na lata 2021-2027 Erasmus+, realizuje projekt „Okno na świat – podnoszenie kompetencji i świadomości uczniów”. W ubiegły piątek 8 września cała grupa zakwalifikowana do udziału w projekcie spotkała się z Posłem na Sejm RP Pawłem Rychlikiem […]

KRUS. Nowe kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu świadczeń emerytalno-rentowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że od 1 września 2023 r. zmieniają się kwoty miesięcznego przychodu powodujące zmniejszenie lub zawieszenie świadczeń emerytalno-rentowych.  Od 1 września 2023 r. kwoty przychodu powodujące zmniejszenie/zawieszenie emerytury lub renty wynoszą odpowiednio: 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia tj. 4 904 zł 10 gr, 130% tego wynagrodzenia, tj. 9 107 zł 50 gr. […]

Odbiór końcowy oczyszczalni i kanalizacji w Białej

Wczoraj tj. 7 września 2023 r. nastąpił odbiór drugiej części zadania pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała wraz z budową kanalizacji sanitarnej, przykanalikami i tłoczniami dla części miejscowości Biała, Gawłów, Rekle i Suchowola”. Druga część zadania swym zakresem obejmowała „serce” całej inwestycji czyli budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Biała, a także budowę kanalizacji od […]

Spotkanie dla przedsiębiorców z województwa łódzkiego

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi zaprasza do udziału w nowym, bezpłatnym cyklu spotkań informacyjnych pn. „Innowacyjne ŁÓDZKIE – szansa dla firm w programie HORYZONT EUROPA”. Celem planowanego cyklu spotkań jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami uczestnictwa i finansowania projektów w ramach Programu Ramowego HORYZONT Europa, a tym samym zachęcenie ich do aplikowania o środki […]

Podsumowanie wakacji w bibliotece w Białej

Wakacje w Filii bibliotecznej w Białej zdominowały w tym roku zajęcia taneczne ale nie zabrakło też innych atrakcji. Siadając na „Fotelu czasu” przenieśliśmy się w czasy Aleksandra Fredry i poznaliśmy życie codzienne w czasach, w których żył komediopisarz. Poprzez zabawę słowem, obrazem, gestem, ruchem, grę aktorską młodzi czytelnicy zostali zainspirowani do sięgnięcia po utwory Aleksandra […]