Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Rząśnia

Aktualności

WFOŚiGW w Łodzi

Informacja o dotacji z WFOŚiGW w Łodzi

Gmina Rząśnia informuje, że w dniu 26.11.2015 r. podpisała umowę o dofinansowanie  ze środków WFOŚ iGW w Łodzi nr 626/OZ/D/2015  zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Rząśnia”. Koszt całkowity to 22.849,13 zł z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w formie dotacji wynosi 22.620,00 zł ( […]

Czytaj więcej

Odbiór odpadów komunalnych w roku 2016

Poniżej publikujemy nowy, obowiązujący w przyszłym 2016 roku, harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie naszej gminy. – harmonogram odbioru odpadów na rok 2016 – sołectwa: Augustów, Będków, Biała, Broszęcin-Kolonia Broszęcin, Kodrań-Kopy, Marcelin, Rząśnia, Żary-Rychłowiec. – harmonogram odbioru odpadów na rok 2016 – sołectwa: Gawłów, Rekle, Stróża, Suchowola Wieś, Suchowola Majątek, Zielęcin. Na terenie Gminy Rząśnia […]

Czytaj więcej

KRUS Pajęczno: „Bezpieczne obejście – mniejsze ryzyko wypadku”

Kończy się okres wzmożonych prac w rolnictwie. Zmniejszona liczba zajęć w gospodarstwie rolnym to dobry moment by pomyśleć o poprawie stanu bezpieczeństwa oraz o wyeliminowaniu zaniedbań występujących w obejściu. Dane statystyczne, którymi dysponuje KRUS wskazują, że w Placówce Terenowej w Pajęcznie w trzech kwartałach 2015 roku ponad 57% wszystkich wypadków przy pracach w gospodarstwach rolnych […]

Czytaj więcej

Opracowywanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej – ankieta

Gmina Rząśnia przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza­, poprawy efektywności gospodarki energetycznej oraz zwiększenia ilości energii ze źródeł odnawialnych. Pozwoli to zaplanować na najbliższe lata działania na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza oraz poprawy komfortu życia mieszkańców w naszej gminie. Opracowanie tego dokumentu umożliwi ubieganie […]

Czytaj więcej
XVII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej

Wyśpiewały nagrody

W dniu 20.11.2015 r. w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu odbył się XVII Międzypowiatowy Festiwal Piosenki Patriotycznej i Pieśni Polskiej. W  festiwalu Gminę Rząśnia reprezentowały:  Sandra  Aleksanderek,  Alicja Komór, Olga Komór i Wiktoria Ochocka  z Ogniska Muzycznego. Wzorem lat ubiegłych nasze reprezentantki nie wróciły bez nagrody. Kolejny raz  Sandra  Aleksanderek  zajęła I […]

Czytaj więcej
LPI Sieradz - zaproszenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu – zaproszenie

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne pn. „Przygotowanie wniosku o  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3”. Spotkanie odbędzie się dnia: 27 listopada 2015 r. w godz. 12:15 – 15:15 (rejestracja od […]

Czytaj więcej

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny

W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Po ponad roku funkcjonowania programu, zarówno dzięki działaniom Ministerstwa, jak i Wojewodów, zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż – m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej. W celu rozwoju inicjatywy oraz żeby spełniała […]

Czytaj więcej
Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni najlepsza w województwie łódzkim

Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni najlepsza w województwie łódzkim

Z wielką przyjemnością informujemy, że Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśni zajęła 1 miejsce w województwie łódzkim oraz 16 miejsce w skali całego kraju (5 miejsce wśród bibliotek z terenu gmin wiejskich), w organizowanym już po raz piąty przez Instytut Książki i dziennik Rzeczpospolita  „Rankingu bibliotek” w której to organizatorzy nagradzają samorządy najbardziej zaangażowane w kulturalny […]

Czytaj więcej