Gminny Zespół Oświaty w Rząśni informuje, że osoby zainteresowane przyznaniem jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce mogą składać stosowne wnioski do dnia 10 lipca 2018 r. w Gminnym Zespole Oświaty  (budynek Zespołu Szkolno Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rząśni przy ul. 1 Maja 16 – II piętro).

Uroczyste wręczenie stypendiów planowane jest na dzień 12 lipca 2018 r. w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Gminnego Zespołu Oświaty w Rząśni pod nr tel. 44 631 – 71 – 26.

Pliki do pobrania:
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 29/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, prowadzonych przez Gminę Rząśnia wraz z załącznikami.
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia Nr 30/2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie zasad przyznawania jednorazowego stypendium Wójta Gminy Rząśnia za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Gminy Rząśnia wraz z załącznikami.