Dzienne archiwum: 29 maja 2020

Otwarcie kompleksu sportowego w Rząśni oraz boiska w Białej

Informujemy, że od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) otwarty zostaje Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni oraz boisko sportowe w Białej, przy zachowaniu limitów uczestników oraz zasad bezpieczeństwa:
– zachowaniu dystansu społecznego,
– ograniczonej liczbie osób (obowiązujące limity poniżej),
– w
eryfikacji uczestników
(zgłaszanie do opiekuna obiektu osób wchodzących),
– obowiązkowej dezynfekcji rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
– 15 minutowych odstępów pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami lub ograniczeniu w inny sposób kontaktu pomiędzy grupami.

Obowiązujące limity.
Kompleks Sportowo – Rekreacyjny w Rząśni.
NA BOISKU SPORTOWYM: MAKSYMALNIE 22 OSOBY (+ 4 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
W PRZYPADKU PODZIAŁU BOISKA NA 2 CZĘŚCI: 16 OSÓB (+3 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
POZOSTAŁA CZĘŚĆ OBIEKTU: MAKSYMALNIE 14 OSÓB (+ 2 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.

Boisko sportowe w Białej:
NA BOISKU SPORTOWYM: MAKSYMALNIE 22 OSOBY (+ 4 TRENERÓW) NA OBIEKCIE.
W PRZYPADKU PODZIAŁU BOISKA NA 2 CZĘŚCI: 16 OSÓB (+3 TRENERÓW) NA  OBIEKCIE.

Zasady otwarcia Kompleksu Sportowo - Rekreacyjnego w Rząśni

Zasady otwarcia Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego w Rząśni

Zasady otwarcia boiska sportowego w Białej

Zasady otwarcia boiska sportowego w Białej

 

Tryb pracy Ośrodka Zdrowia od 1 czerwca 2020 r.

Szanowni Pacjenci,

od 1 czerwca 2020 r. (poniedziałek) zaczynamy działać bardziej stacjonarnie, jednakże wszelkie wizyty w Ośrodku muszą być poprzedzone kontaktem telefonicznym.

Lekarze POZ będą wyznaczać terminy przyjęć pacjentom, którzy wymagają badania fizykalnego podczas wcześniejszej teleporady.

Wznawia częściowo pracę punkt pobrań (na razie 1 dzień w tygodniu – w środę). Będziemy pobierać materiał do badań laboratoryjnych tylko na zlecenie lekarzy GOZ Rząśnia.

Zaczynamy też zabiegi rehabilitacyjne. Osoby, które z powodu zawieszenia świadczeń rehabilitacyjnych na czas COVID-19 utraciły wyznaczone terminy, będą wyznaczane w pierwszej kolejności. Ośrodek sukcesywnie będzie kontaktował się z tymi Pacjentami i uzgadniał nowe terminy. Zabiegi rehabilitacyjne będą wykonywane zgodnie z zaleceniami Krajowej Izby Fizjoterapii.

Szczepienia dzieci odbywają się zgodnie z terminarzem uzgodnionym z lekarzem pediatrą.

Poradnia ginekologiczna działa normalnie, ale Pacjentki proszone są o umówienie wizyty w rejestracji.

W poczekalni Ośrodka może jednocześnie przebywać 5 osób więc prosimy o dotrzymywanie terminów i punktualność. Będziemy informować Państwa na bieżąco o wszystkich zmianach w organizacji naszej pracy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Zdrowia

(-) Małgorzata Bujacz