Urząd Gminy w Rząśni informuje, że w 2013 roku obowiązują następujące terminy i zasady składania wniosków o zwrot części podatku akcyzowego przysługującego producentom rolnym.

– w terminie od 1 lutego 2013 r. do 28 lutego 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 stycznia 2013 r.,
– w terminie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2013 r. do 31 lipca 2013 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2013 r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2013 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
– 2 – 30 kwietnia 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
– 1 – 31 października 2013 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wnioski pobrać można w Urzędzie Gminy w Rząśni (parter, pokój nr 6) lub na stronie internetowej gminy Rząśnia.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT.

Plik do pobrania:

– wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.

– procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2013 r.

– najczęściej zadawane pytania dotyczące zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego (odnośnik do strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi).