Wójt Gminy Rząśnia oraz Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie informują, iż w dniu 22 stycznia 2013 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Gimnazjum im. Jana Kochanowskiego w Rząśni odbędzie się program profilaktyki uzależnień w formie koncertu muzycznego pt: „Dekalog jak dobry kompas” w wykonaniu Gabriela Fleszara.

Gabriel Fleszar to muzyk, który na rynku muzycznym w Polsce działa już od 15 lat. Koncert jest sumą obserwacji jego życia rockowego, aktorskiego i artystycznego w ogóle.