Urząd Gminy w Rząśni informuje, iż każdy rolnik może w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2017 r. złożyć wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa rolniczego za zakupiony olej napędowy. Do wniosków należy dołączyć faktury dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie 1 lutego 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego w 2017 roku wynosi  1,00 zł za 1 litr oleju napędowego. Rolnikowi przysługuje roczny limit  86 litrów na 1 ha użytków rolnych gospodarstwa.

Rolnik maksymalnie może uzyskać zwrot w wysokości  86,00 zł na 1 ha użytków  rolnych.

Szczegółowe informacje dotyczące zwrotu podatku akcyzowego udzielne są pod nr telefonu 44 631-71-22 wew. 230 lub w pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Rząśni.

Pliki do pobrania:
– wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym.