Poniżej podajemy do publicznej wiadomości Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia o podjęciu przez Radę Gminy Rząśnia uchwały Nr XXXIII/200/2017 z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/2016 r. Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,  obejmującego obszar położony w miejscowości Rząśnia i miejscowości Będków oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dotyczącej w/w projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Pliki do pobrania:
Obwieszczenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 11 lipca 2017 r. o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
Uchwała Rady Gminy Rząśnia Nr XXXIII/200/2017 z dnia 7 lipca 2017 r w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/83/2016 Rady Gminy Rząśnia z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.