W czerwcu 2014 r. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wprowadzając Kartę Dużej Rodziny, podjęło inicjatywę wspierania rodzin wielodzietnych. Po ponad roku funkcjonowania programu, zarówno dzięki działaniom Ministerstwa, jak i Wojewodów, zniżki dla rodzin wielodzietnych oferuje ponad 1000 podmiotów z różnych branż – m.in. spożywczej, odzieżowej, księgarskiej, paliwowej, energetycznej.

W celu rozwoju inicjatywy oraz żeby spełniała społeczne oczekiwania, niezbędne jest pozyskiwanie nowych podmiotów, najlepiej jak najbliżej miejsca zamieszkania członków rodzin wielodzietnych.

Od 9 listopada 2015 r. podmiot zainteresowany przystąpieniem do programu może na stronie wypełnić wstępny formularz w postaci e-deklaracji, który w zależności od zasięgu oferowanych uprawnień zostanie skierowany do rozpatrzenia do właściwego Wojewody bądź Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Po uzgodnieniu indywidualnych warunków udziału w programie, zostanie podpisana umowa, a partner zyska:
– wzrost rozpoznawalności dzięki umieszczeniu jego danych w wykazie podmiotów oferujących zniżki rodzinom wielodzietnym oraz umożliwienia posługiwania się wizerunkiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny” w materiałach reklamowych i promocyjnych,
– możliwość wsparcia rodzin wielodzietnych i prowadzenia polityki odpowiedzialności społecznej biznesu,
– zaufanie nowych i starych klientów, a tym samym większe zyski.

 

Pliki do pobrania:
informator – jak zostać partnerem Karty Dużej Rodziny.

Autor: Łódzki Urząd Wojewódzki