Wójt Gminy Rząśnia uprzejmie informuje, że zmieniły się terminy składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek:
– w terminie od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r.  wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie  od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
– w terminie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie  od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2012 r.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi 81,70 zł na 1 ha użytków rolnych.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
– 2 – 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie.
– 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.
Szczegółowe informacje uzyskać można w Urzędzie Gminy w Rząśni – pokój nr 6 lub pod numerem telefonu: 44 631-71-22, wew. 230.