Uprzejmie przypominamy, że w dniach od 29 maja 2017 r. do 2 czerwca 2017 r. od godziny 6:00  na terenie Gminy Rząśnia odbędzie się bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli prywatnych posesji. Odpady będą zbierane w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość według następującego harmonogramu:
29 maja 2017 r. (poniedziałek):
–  Rząśnia (cała), Rychłowiec.
30 maja 2017 r. (wtorek):
– Broszęcin, Kolonia Broszęcin, Kodrań, Kopy, Marcelin, Augustów, Żary.
31 maja 2017 r. (środa):
– Będków, Stróża, Zielęcin.
1 czerwca 2017 r. (czwartek)
– Rekle, Suchowola.
2 czerwca 2017 r. (piątek)
–  Biała, Gawłów.

Osoby posiadające zbędne przedmioty winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w wyżej podanym harmonogramie.

Rodzaje odpadów, które będą odbierane:
–  zużyty sprzęt AGD, RTV (radia telewizory, monitory, lodówki, pralki),
– zużyte opony (małe do 1250 mm),
– złom metalowy,
– dywany, wykładziny,
– zużyte meble i elementy stolarki (drzwi, okna z szybami),
– odpady zielone (powiązane gałęzie, listwy drewniane itp.),
– baterie i akumulatory.
Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania np. napis na pudelkach lub przyczepiona kartka.

Nie będą zbierane:
– gruz, kamienie, materiały budowlane np. cegła,
– odzież,
– szkło luzem,
– opakowania po farbach i lakierach,
– odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych,
– odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione.

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje pod nr tel.: 44 633 – 08 – 15 wew. 227.

Uwaga!!! Jeżeli ktoś nie zdąży wystawić odpadów wielkogabarytowych do godziny 06:00 rano, a samochód przejedzie przez teren miejscowości – nie zostaną one odebrane.