Zarząd Klubu LKS „Czarni” Rząśnia zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które odbędzie się 20 marca 2013 r. (środa) w Urzędzie Gminy  w Rząśni, o godzinie 18:00 w pierwszym terminie, lub 18:30 w drugim terminie, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie zebrania przez Prezesa Klubu.
2. Wybór Przewodniczącego i Protokolanta zebrania.
3. Zatwierdzenie porządku zebrania.
4. Wybór komisji:
a. mandatowej,
b. wyborczej,
c. uchwał i wniosków.
5. Przedstawienie sprawozdania merytorycznego i finansowego z działalności Zarządu z minionej kadencji.
6. Przedstawienie sprawozdania przez Komisję Rewizyjną z oceny działalności Zarządu.
7. Sprawozdanie z Komisji Mandatowej, stwierdzające prawomocność zebrania.
8. Dyskusja.
9. Zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu.
10. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
11. Przyjęcie uchwał w sprawie zasad głosowania.
12. Wybór nowych władz klubu.
13. Protokół komisji skrutacyjnej.
14. Protokół komisji uchwał i wniosków.
15. Przyjęcie uchwał.
16. Przerwa w celu ukonstytuowania się nowych władz.
17. Wystąpienie Prezesa.
18. Zamknięcie posiedzenia.

Ze sportowym pozdrowieniem
Zarząd  Klubu