Wójt Gminy Rząśnia zaprasza do składania ofert na wynajem na okres do 3 lat pomieszczenia o pow. 18,49 m²  w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni zlokalizowanego  przy ul. Waryńskiego 6A w Rząśni, w celu prowadzenia działalności stomatologicznej.

Termin składania ofert do dnia 15 lutego 2023 roku do godziny 15:00.

Szczegółowe informacje uzyskać można w siedzibie Urzędu Gminy w Rząśni, ul. 1 Maja 37, tel. 44 631-71-22, wew. 123, stronie internetowej www.rzasnia.pl lub Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.

 

Pliki do pobrania:
zaproszenie do składania ofert na najem pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni, ul Waryńskiego 6 A,
załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert na najem pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni, ul Waryńskiego 6 A – formularz oferty,
projekt umowy na najem pomieszczenia przeznaczonego na gabinet stomatologiczny w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni, ul Waryńskiego 6 A,
Zarządzenie Wójta Gminy Rząśnia z dnia 12 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia zapytania ofertowego na najem pomieszczenia w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni przy ul. Waryńskiego 6A,
zawiadomienie o wyborze oferty na wynajem na okres do 3 lat pomieszczenia o pow. 18,49 m² w budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni zlokalizowanego przy ul. Waryńskiego 6A w Rząśni, w celu prowadzenia działalności stomatologicznej, (plik dodano 22.02.2023 r.).