Archiwa kategorii: GOZ

Gminny Ośrodek Zdrowia

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Wrzesień 2023

Szanowni Pacjenci,
najbliższe (wrześniowe) terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
– 8 września 2023 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 8.30),
– 21 września 2023 r. (czwartek) – urolog (od godz. 8.00),
– 25 września 2023 r. (poniedziałek) – ortopeda (od godz. 12:00),
– 27 września 2023 r. (środa) – diabetolog (od godz. 10.00).

Bezpłatne badania słuchu
W dniu 8 września 2023r. (piątek) w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni będzie można wykonać bezpłatne badanie słuchu. Badanie przeprowadzi firma OTOMED, Przemysław Kozaczka. Zapisy na bezpłatne badanie słuchu są prowadzone w rejestracji GOZ Rząśnia.

Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia pod numerem 44 631-77-77. Prosimy o punktualność.

Przypominamy, że ze świadczeń mogą korzystać tylko mieszkańcy Gminy Rząśnia (osoby zameldowane w Gminie Rząśnia na pobyt stały lub czasowy).

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Sierpień 2023

Szanowni Pacjenci,
najbliższe (sierpniowe) terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
– 9 sierpnia 2023 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00),
– 14 sierpnia 2023 r. (poniedziałek) – ortopeda (od godz. 12:30),
– 18 sierpnia 2023 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 8:30),
– 23 sierpnia 2023 r. (środa) – diabetolog (od godz. 9:30),
– 31 sierpnia 2023 r. (czwartek) – urolog (od godz. 8:00).
Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia pod numerem 44 631-77-77. Prosimy o punktualność.

Przypominamy, że ze świadczeń mogą korzystać tylko mieszkańcy Gminy Rząśnia (osoby zameldowane w Gminie Rząśnia na pobyt stały lub czasowy).

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Program zdrowotny współfinansowany ze środków UE – bezpłatne badania cytologiczne

Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o. zaprasza wszystkich mieszkańców na bezpłatne badania cytologiczne oraz zwrot kosztów dojazdu w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE pn. ,,Gdy wynik z cytologii masz to o siebie i rodzinę dbasz”.

Telefon do kontaktu w sprawie umawiania wizyt: 42 22 53 868. Adres email do biura projektu: projekt@pcm-szpital.pl. W razie pytań Pabianickie Centrum Medyczne pozostaje do dyspozycji.

Program zdrowotny współfinansowany ze środków UE - bezpłatne badania cytologiczne

Program zdrowotny współfinansowany ze środków UE – bezpłatne badania cytologiczne

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Lipiec 2023

Szanowni Pacjenci,
najbliższe (lipcowe) terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
– 12 lipca 2023 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00),
– 19 lipca 2023 r. (środa) – diabetolog (od godz. 9:30),
– 27 lipca 2023 r. (czwartek) – urolog (od godz. 8:00),
– 28 lipca 2023 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 8:30).
Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia pod numerem 44 631-77-77. Prosimy o punktualność.

Przypominamy, że ze świadczeń mogą korzystać tylko mieszkańcy Gminy Rząśnia (osoby zameldowane w Gminie Rząśnia na pobyt stały lub czasowy).

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Czerwiec 2023

Szanowni Pacjenci,
najbliższe (czerwcowe) terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
– 14 czerwca 2023 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00),
– 28 czerwca 2023 r. (środa) – diabetolog (od godz. 9:30),
– 29 czerwca 2023 r. (czwartek) – urolog (od godz. 8:00).
Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia pod numerem 44 631-77-77. Prosimy o punktualność.

Przypominamy, że ze świadczeń mogą korzystać tylko mieszkańcy Gminy Rząśnia (osoby zameldowane w Gminie Rząśnia na pobyt stały lub czasowy).

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Bezpłatna mammografia – zaproszenie na badanie

Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni przekazuje zaproszenie na bezpłatne, dla kobiet w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie wykonywały takiego badania, badania piersi – mammografię, w technologii cyfrowej.

Badanie odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. (piątek). Na badanie umówić się można pod nr 42 254 – 64 – 17.

Szczegóły na plakacie.

Bezpłatna mammografia – zaproszenie na badanie

Bezpłatna mammografia – zaproszenie na badanie

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Maj 2023

Szanowni Pacjenci,
najbliższe (majowe) terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
– 17 maja 2023 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00),
– 24 maja 2023 r. (środa) – diabetolog (od godz. 9:30),
– 25 maja 2023 r. (czwartek) – urolog (od godz. 8:00),
– 29 maja 2023 r. (poniedziałek) – ortopeda (od godz.13:00).
Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia pod numerem 44 631-77-77. Prosimy o punktualność.

Przypominamy, że ze świadczeń mogą korzystać tylko mieszkańcy Gminy Rząśnia (osoby zameldowane w Gminie Rząśnia na pobyt stały lub czasowy).

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Przyjęcia specjalistów w GOZ w Rząśni. Kwiecień 2023

Szanowni Pacjenci,
najbliższe (kwietniowe) terminy do lekarzy specjalistów w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Rząśni:
– 19 kwietnia 2023 r. (środa) – diabetolog (od godz. 9:30),
– 19 kwietnia 2023 r. (środa) – psychiatra (od godz. 15:00),
– 21 kwietnia 2023 r. (piątek) – laryngolog (od godz. 8:30),
– 27 kwietnia 2023 r. (czwartek) – urolog (od godz. 8:00),
– 28 kwietnia 2023 r. (piątek) – ortopeda (od godz. 12:30).
Świadczenia są finansowane przez Gminę Rząśnia dla mieszkańców Gminy. Zapisy do specjalistów prowadzi rejestracja Gminnego Ośrodka Zdrowia pod numerem 44 631-77-77. Prosimy o punktualność.

Przypominamy, że ze świadczeń mogą korzystać tylko mieszkańcy Gminy Rząśnia (osoby zameldowane w Gminie Rząśnia na pobyt stały lub czasowy).

Aktualne informacje dotyczące między innymi terminów wizyt można śledzić na profilu Gminnego Ośrodka Zdrowia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/goz.rzasnia.

 

Źródło: Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni.

Ponad 120 tys. zł pozyskane przez Ośrodek Zdrowia

Z przyjemnością informujemy, że Gminny Ośrodek Zdrowia w Rząśni pozyskał 121 663,07 w ramach projektu grantowego pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia (Departament Innowacji), finansowanego w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19.

Projekt polega na rozbudowie systemu gabinetowego Placówki (w tym m.in. zakup oprogramowania) dla potrzeb wdrożenia procesów biznesowych oraz umożliwienia świadczenia e-usług publicznych, w szczególności integrację z systemem e-zdrowia, komunikację z pacjentami przy wykorzystaniu funkcjonalności – wirtualnej centrali telefonicznej oraz zakup infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej dla świadczenia e-usług i integracji z systemem e-zdrowia oraz komunikacji z Pacjentami,

Korzyści z dofinansowania placówki – zgodnie z założeniami Programu –  odczują wszyscy. Dla Ośrodka oznacza to wyposażenie placówki w sprzęt teleinformatyczny i integrację z centralnym systemem e-zdrowia. Personel medyczny placówek będzie natomiast mógł mieć szybszy i łatwiejszy dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta wytworzonej w innym podmiocie leczniczym co daje szansę na sprawniejszą obsługę pacjentów.

Sami pacjenci odczują poprawę jakości świadczeń zdrowotnych mając możliwość skorzystania z udostępnionych informacji o zdarzeniach medycznych (ZM) oraz Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM), będą mieć szybszy i szerszy dostęp do swoich wyników, zleceń, skierowań lekarskich.

Ponad 120 tys. zł pozyskane przez Ośrodek Zdrowia

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Informacja dot. pomocy psychologicznej w GOZ

Urząd Gminy w Rząśni informuje wszystkich zainteresowanych o zmianie miejsca siedziby punktu udzielającego pomocy psychologicznej. Będą one udzielane w nowym budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rząśni przy ul. Waryńskiego 6A.

Usługi z zakresu pomocy psychologicznej dla dorosłych prowadzone przez Panią Teresę Wolnowską – Cierniak w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 16:00 – 20:00 (wizyty należy umawiać telefonicznie: kontakt bezpośredni – 604 – 533 – 408).