Podajemy do publicznej wiadomości wyniki wyborów Sołtysów i Członków Rad Sołeckich, które to wybory odbyły się podczas zebrań sołeckich odbywających się w poszczególnych sołectwach Gminy Rząśnia w dniach 17-26 lutego br.

Składy te są dostępne w Obwieszczeniu Wójta Gminy Rząśnia z dnia 2 marca 2015 roku w sprawie wyników wyborów sołtysów i  rad sołeckich Gminy Rząśnia oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.