wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Libre/Open Office)

wzór umowy na dostawę i montaż C. O. (wersja Libre/Open Office)