Wymiana pojemników na odpady. Biała. Będków. Żary

Wójt Gminy Rząśnia oraz Spółka ,,EKO-REGION’’ Oddział Pajęczno uprzejmie proszą mieszkańców miejscowości:
– Będków i Żary w dniu 15 stycznia 2019 roku,
Biała w dniach 16-17 stycznia 2019 roku
o wystawienie przed posesję pojemników na odpady zmieszane oraz szkło w celu ich oznakowania naklejką – według nowych wymagań w zakresie selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów komunalnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.

W ramach nowych wymagań dostarczone będą również pojemniki na odpady BIO i PAPIER.