Podajemy do publicznej wiadomości wyniki wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiejna terenie gminy Rząśnia, w głosowaniu ponownym, które odbyło się 4 lipca 2010 r. w godz. 6:00 – 20:00.

Na terenie naszej gminy głos oddały 2132 osoby (z tego głosów ważnych 2114), co stanowi 55,99% ogółu osób uprawnionych do głosowania.

Na poszczególnych kandydatów oddano następującą liczbę głosów:
– KACZYŃSKI Jarosław Aleksander – 1632 głosy, tj. 70,20 % ,
– KOMOROWSKI Bronisław Maria – 482 głosy, tj. 22,80 % ,

Protokoły głosowania z Obwodowych Komisji Wyborczych zostały opublikowane na stronach Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Rząśnia.