Uprzejmie informujemy wszystkich Mieszkańców, że liczba przyjętych wniosków na dofinansowanie montażu instalacji ogniw fotowoltaicznych, na godz. 11:45, dnia 11 kwietnia 2017 r.  wyczerpała  środki  finansowe przeznaczone w  budżecie Gminy  na realizację tego  zadania.

W związku z powyższym przyjmowanie kolejnych wniosków zostaje wstrzymane.

Jednocześnie informujemy, iż uwzględniając ogromne zainteresowanie działaniami proekologicznymi podejmowanymi przez Gminę Rząśnia w tym zakresie Wójt Gminy Rząśnia wraz z Radą Gminy dokona w najbliższym czasie przeglądu możliwości zwiększenia puli finansowej na wsparcie Mieszkańców w zakresie montażu ogniw fotowoltaicznych.

Przypominamy jednocześnie, iż w drugiej połowie maja br. zgodnie z przekazywanymi informacjami  m. in. na zebraniach wiejskich powinien rozpocząć się nabór na wymianę źródła ciepła  tj. pieców c.o.