W imieniu Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS z Łodzi oraz Starostwa Powiatowego w Pajęcznie zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych z powiatu pajęczańskiego na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w środę 19 kwietnia 2017r. w Starostwie Powiatowym w Pajęcznie w godz. 12.00-14.00.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana oferta wsparcia finansowego dla organizacji pozarządowych, podmiotów ekonomii społecznej, grup nieformalnych oraz przedstawicieli samorządów lokalnych.

1/ W ramach konkursu Grant na lepszy start 2017 oferujemy:

Co:
– Mikrodotacje w wysokości od 500 zł do 5 000 zł na inicjatywy oddolne.

 Dla kogo:
– Młode organizacje pozarządowe (do 30 m-cy od rejestracji, budżet poniżej 25 tys),
– Grupy nieformalne i grupy samopomocowe (min 3 osoby dorosłe np. koła gospodyń wiejskich, kluby seniora, grupy młodzieżowe, grupy sąsiedzkie, rady sołeckie itp.).

Na co:
Organizacje: działania i rozwój organizacji (sprzęt, siedziba, szkolenia),
– Grupy nieformalne/samopomocowe: działania.

Dopuszczalne typy projektów:
projekt lokalnego przedsięwzięcia/inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej,
– projekt samopomocowy skierowany do zamkniętej nieformalnej grupy odbiorców,
– projekt na założenie nowej organizacji pozarządowej,
– projekt na rozwój młodej organizacji pozarządowej.

Celem konkursu jest zwiększenie społecznej aktywności mieszkańców  województwa łódzkiego. Organizatorami konkursu są Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS i Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego. Przez cały czas trwania konkursu jego uczestnicy – realizatorzy mogą liczyć na pomoc doradców i animatorów.

Terminy: Składanie wniosków od 10 kwietnia 2017 do 24 kwietnia 2017.

Zadanie realizowane w ramach projektu „OWES – rozwój ekonomii społecznej”