Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej Bartłomiej Stachera i Dominik Tymura, wzięli udział w wojewódzkim konkursie „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”, który organizuje i przeprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przy współudziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego.

15 stycznia br. pisali uczestniczyli w etapie szkolnym, przekraczając próg 80% punktów i zakwalifikowali się do etapu rejonowego. Etap rejonowy odbył się 16 lutego w Sieradzu, gdzie uczniowie uzyskali wysokie wyniki – 75% punktów. Opiekunem konkursu była Pani Anna Czyżycka. Uczestnicy etapu rejonowego otrzymali nagrody.

Gratulujemy! Wiedza o Żołnierzach Wyklętych, przywraca im pamięć, a dzięki temu buduje naszą tożsamość. Takie konkursy, jak ten, pokazują, że młodzież chce zdobywać wiedzę na temat fundamentów naszej polskości.

Przypominamy, że Celem Konkursu jest:
1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.

W roku szkolnym 2023/2024 tematyka konkursu obejmuje historię działalności żołnierzy Wojska Polskiego w latach 1939 – 1963, którzy walczyli o niepodległość Polski, ze szczególnym uwzględnieniem żołnierzy z województwa łódzkiego.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.