Wójt Gminy Rząśnia Tomasz Stolarczyk z przyjemnością informuje, że w dniu wczorajszym ogłosiliśmy przetarg na rozbudowę części drogi powiatowej od ronda w Rząśni w kierunku miejscowości Biała.

To bardzo ważna informacja dla mieszkańców gminy oraz wszystkich użytkowników tego odcinka drogi. Szczególnie w ostatnim okresie ten odcinek jest coraz trudniejszy do pokonania i mimo doraźnych starań pracowników Powiatowego Zarządu Dróg z/s w Działoszynie, uszkodzona nawierzchnia wywołuje czasem niespodziewane skutki.

Wraz z ogłoszeniem przetargu przez naszą gminę, postępowanie ogłosił również Powiat Pajęczański. Warto wspomnieć, że prace nad projektem i dokumentami przetargowymi związanymi z rozbudową drogi powiatowej relacji Biała – Rząśnia przebiegały w dużej mierze wspólnie. Efektem tych prac jest jednoczesne ogłoszenie przetargu i dalsza wola współpracy przy realizacji tej inwestycji z jak największą dbałością o mieszkańców nie tylko Białej czy Rząśni, ale całego powiatu – droga ta jest przecież jedną z najważniejszych arterii komunikacyjnych w naszym powiecie.

Wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu finansowemu i organizacyjnemu w poprawę infrastruktury drogowej zwiększy się komfort życia oraz bezpieczeństwo mieszkańców. Przez ten okres na pewno czeka nas wszystkich sporo przeszkód i niedogodności, ale w efekcie już całość drogi powiatowej nr 3500E przebiegająca przez Gminę Rząśnia będzie drogą nowoczesną – nie zapominajmy przecież o zrealizowanym już przy niebagatelnym wsparciu finansowym Gminy Rząśnia odcinku od ronda w Rząśni do Będkowa oraz z Białej w kierunku Pajęczna.

Zdjęcia: Powiat Pajęczański.