Wojewódzki Dzień Sołtysa

11 marca 2018 r. sołtysi naszej gminy wraz z Wójtem Panem Tomaszem Stolarczykiem  uroczyście obchodzili  zorganizowany w Teatrze Wielkim w Łodzi Wojewódzki Dzień Sołtysa.   Podczas uroczystości padło wiele słów uznania, za trud pracy jaki sołtysi wkładają wykonując swe obowiązki oraz zaangażowanie w życie lokalnej społeczności.

Uwieńczeniem uroczystości było wręczenie przez Marszałka Województwa Łódzkiego Pan Witolda Stępnia oraz Prezesa Stowarzyszenia Sołtysów Jana Tobiasza „Odznaki Sołtysa”, która jest wyróżnieniem dla osób pełniących tę funkcję społeczną.

Patronat honorowy nad uroczystością objął Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.


Zachęcamy również do przeczytania relacji i obejrzenia galerii zdjęć opublikowanej w serwisie informacyjnym Województwa Łódzkiego.

Tekst i zdjęcia: Katarzyna Szataniak.