W piątek 10 listopada 2023 roku w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej odbył się Wieczór Pieśni Patriotycznych, gdzie uczniowie z klas IV – VII, pod kierunkiem Pani Anny Czyżyckiej i Pani Bożeny Kin przedstawili montaż słowno – muzyczny.

Pani Dyrektor – Mariola Gleń przywitała przybyłych gości. Byli wśród nich: Wójt Gminy Rząśnia – Tomasz Stolarczyk, Przewodniczący Rady Gminy Rząśnia – Jarosław Popławski, Sekretarz Gminy Rząśnia – Aldona Nagodzińska- Sadek, Kierownik Gminnego Zespołu Oświaty – Iwona Szcześniak.

Część artystyczna wprowadziła zgromadzonych w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku. W skrócie zobrazowano sytuację polityczną kraju, jaka miała miejsce przed odzyskaniem przez Polskę niepodległości. Jednak największy nacisk położono na ukazanie ducha narodu polskiego, który w czasie 123 lat niewoli, stale wychodził z inicjatywą walki za ojczyznę. Przypomniano daty trzech najważniejszych powstań narodowych, podkreślając wkład ich uczestników. Uczniowie recytowali wiersze, które pozwoliły zrozumieć rozterki i uczucia walczących o niepodległość. Głównym jednak punktem programu wieczornicy był śpiew. Młodzież śpiewała pieśni patriotyczne, które są częścią naszej tożsamości narodowej, opowiadają o naszych dziejach, sławią bohaterów, krzepią ducha. Śpiewane pieśni przypominały dawne czasy, przywoływały bohaterskie czyny naszych dziadków i pradziadków, budziły wspomnienia. Te utwory łączą pokolenia, tworzą poczucie więzi i jedności, poczucie przynależności do ojczyzny, za którą kiedyś tak wielu oddało swe życie. Niech zbliżają nas do siebie i w dalszym ciągu dostarczają nam chwil wzruszeń. Niech będą nadal manifestacją naszej wspólnoty i tożsamości narodowej, a dla najmłodszych Polaków, niech będą szansą na zakorzenienie się we własnej kulturze i historii.

Uczniowie występując przed zgromadzoną publicznością zaśpiewali m.in. „Rotę” „Pałacyk Michla”, „Warszawiankę”, „Jest takie miejsce” „Rozkwitały pąki białych róż”, „ Żeby Polska była Polską”, ‘Ojczyzno ma”, ‘Biały Krzyż”.

Na koniec spotkania głos zabrał Wójt – Tomasz Stolarczyk dziękując organizatorom i uczniom za ciekawą lekcję historii i patriotyzmu.

Wieczór Pieśni Patriotycznych zakończył się poczęstunkiem.

To wydarzenie z pewnością pozostanie na długo w pamięci wszystkich uczestników skłaniając do refleksji nad dziejami naszej Ojczyzny. Wieczór, który tylko z pozoru było kolejną próbą uchwycenia blasku historii dawnych dni, okazał się wydarzeniem niezwykłym. Dzięki niemu uświadomiliśmy sobie, że pod hasłem „odzyskanie niepodległości przez Polskę” kryje się wiele tajemnic, epizodów, maleńkich istnień, budujących wolność naszego kraju. Odebraliśmy kolejną lekcję patriotyzmu, a także staliśmy się bogatsi o nowe doświadczenia.

Tekst i zdjęcia: Szkoła Podstawowa im. Marcina Bielskiego w Białej.


Podobne posty