W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości również w Szkole Podstawowej w Zielęcinie odbyły się uroczystości mające uświetnić to najważniejsze polskie święto.

I tak, w dniu 8 listopada 2023 r. w szkole odbył się Międzyszkolny Konkurs Pieśni Patriotycznej. Głównym celem konkursu było rozbudzenie w sercach młodego pokolenia miłości do Ojczystej Ziemi. To także doskonała okazja dla uczniów do rozwijania swoich zdolności muzycznych oraz przezwyciężenia lęków podczas występów publicznych. Kryteriami oceny prezentowanych pieśni patriotycznych były: poprawność intonacyjna i rytmiczna, dykcja, interpretacja, a także ogólny wyraz artystyczny.

W szkole odbył się również uroczysty apel z okazji 105. rocznicy odzyskania niepodległości, który wprowadził uczniów w atmosferę wydarzeń poprzedzających datę 11 listopada 1918 roku i utrwalił pamięć minionych dni i dumę z odzyskanej niepodległości.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Zielęcinie uczestniczyli też w Gminnych obchodach Narodowego Święta Niepodległości, które miały miejsce 11 listopada w Rząśni.


Podobne posty: