„… w  przyjaźni nie ma granic” – to myśl przewodnia  festynu integracyjnego, który odbył się 14 czerwca  2013 roku w Szkole Podstawowej im. Marcina Bielskiego w Białej. Organizatorami byli Gmina Rząśnia i szkoła z Białej. Inspiracją do zorganizowania festynu była uchwała Sejmu z 7 grudnia 2012 roku w sprawie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, w której Sejm zachęca do korzystania z Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, do tego, żeby tworzyć warunki dla aktywnego życia i włączania osób  z niepełnosprawnością w życie społeczne.

Szczególnymi gośćmi festynu byli członkowie  Klubu Integracyjnego  „Jesteśmy Aktywni” działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie.

Festyn rozpoczął się tańcem integracyjnym, w którym tańczyli:  Wójt Gminy –  Tomasz Stolarczyk, Dyrektor  szkoły – Barbara Bociąga, Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pajęcznie – Damian Makos, proboszcz  parafii w Białej – Ks. Tadeusz Orzeszyna, członkowie klubu integracyjnego, pracownicy   PCPR-u,   nauczyciele ze szkół w Białej, Broszęcinie, Stróży i Zielęcinie oraz dzieci z tych szkół, rodzice, pracownicy biblioteki,  Urzędu Gminy i GOPS-u. Wspólnym zabawom tanecznym, tańcom integracyjnym i konkursom towarzyszyli cyrkowi clowni.  W sali sportowej  odbył się  pokaz gry w boccia i wspólna gra.

Przesłaniem tego rodzaju spotkań  jest  nauka  abyśmy nie czuli się niezręcznie w obecności osób niepełnosprawnych, abyśmy wiedzieli jak mamy się zachować w ich obecności, abyśmy pamiętali,  że nie ma granic.