Informujemy, że w dniu 14 czerwca 2024 roku zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu polegająca na zamknięciu drogi na odcinku od skrzyżowania dróg powiatowych w miejscowości Biała do ronda w miejscowości Rząśnia, w związku z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa i rozbudowa odcinka drogi powiatowej nr DP3500E na terenie gminy Rząśnia”.

Na potrzeby realizacji prac, wykonawcy robót, tj. firmy Hucz Sp. z o.o. oraz Drog-Bud Sp. z o.o. przewidziały całkowite wyłączenie z ruchu przebudowywanego odcinka drogi z dopuszczeniem dojazdów do posesji przez plac budowy, co znajduje odzwierciedlenie w zastosowanych rozwiązaniach projektowych w postaci zastosowania do zamknięcia przedmiotowego odcinka zestawem znaków B-1 wraz z tabliczkami o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy, dojazdu do posesji” umieszczanych wraz zaporą drogową U-20b na każdym z wlotów drogi, a na terenie m. Rząśnia z tabliczkami o treści „Nie dotyczy pojazdów budowy, dojazdu do posesji, dojazdu do Urzędu Gminy”.

Dla ruchu publicznego wyznaczono objazdy relacji „Pajęczno” oraz „Rząśnia”, oznakowane tablicami objazdowymi F-8 oraz F-9. Dwukierunkowy objazd prowadzi przez miejscowość Zielęcin (skrzyżowanie z DW 483), następnie drogą DW 483 do miejscowości Ostrołęka (skrzyżowanie DW483 z DP 1500E), następnie drogą DP 1500E do miejscowości Pajęczno.

Załączamy mapę obrazującą zakres dróg objęty remontem.

Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Mapa obrazująca zakres dróg objęty remontem

Mapa obrazująca zakres dróg objęty remontem

Podobne wpisy: